ANOSR lansează indexul transparenței

Publicat de dev_admin pe

ANOSR lansează indexul transparenței

ANOSR lansează Indexul transparenței, un material ce analizează gradul de răspuns al instituțiilor publice la solicitările transmise în baza Legii nr. 544/2001 de către studenți, organizații studențești și federație. Demersul face parte din proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, proiect derulat de ANOSR, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul derulat de ANOSR vizează 7 activități principale, dintre care 3 ce au determinat și tipurile de solicitări analizate în Index:

  • dezvoltarea capacității voluntarilor din organizațiile studențești membre ANOSR de a monitoriza transparența la nivelul instituțiilor de învățământ superior în care studiază;
  • dezvoltarea capacității organizațiilor studențești de a influența politicile publice la nivel local;
  • influențarea politicilor publice la nivel național de către federație.

Indexul transparenței a fost elaborat pornind de la peste 330 de solicitări în baza Legii nr. 544/2001, trimise către instituții de învățământ superior sau către autorități publice locale pe parcursul unui an și jumătate, după cum urmează:

80 de solicitări transmise instituțiilor de învățământ superior, de către studenții formați pentru a deveni monitori ai transparenței universitare. Printre datele solicitate se numără planurile de învățământ și fișele disciplinelor, raportul decanului, planul managerial al facultății, date de contact și program de audiență ale conducerii facultății, componența și hotărârile Consiliului facultății etc., în cazul în care acestea nu erau disponibile pe website-ul facultății. În ceea ce privește aceste adrese, studenții au primit răspunsuri doar în 61 din 80 de cazuri, în 6 dintre ele fiind necesară o înștiințare privind depășirea termenului legal pentru răspuns.

106 solicitări transmise autorităților publice locale (primării și consilii județene), de către organizațiile studențești, în vederea accesării datelor cu caracter public ce vizează susținerea activității sectorului studențesc, dar și a celui de tineret, de la nivel local. Printre informațiile solicitate se numără și cuantumul investițiilor unităților administrativ-teritoriale în campusurile universitare, cuantumul investițiilor în transportul local pentru studenți și cuantumul investițiilor în serviciile medicale pentru studenți. Doar 41 din cele 106 solicitări transmise au primit un răspuns din partea autorităților publice.

156 de solicitări transmise de ANOSR către instituțiile de învățământ superior de stat, în vederea redactării a 3 analize ca propuneri de politică publică națională în domeniile dezvoltării sustenabile a mediului universitar, echității și internaționalizării învățământului superior. Mai puțin de 35 din 52 de instituții au răspuns solicitărilor, iar în medie 5 dintre acestea au transmis datele după ce ANOSR le-a înștiințat cu privire la expirarea termenului legal de răspuns.

Considerăm că lipsa unor răspunsuri din partea autorităților publice locale și a instituțiilor de învățământ superior la solicitările pentru furnizarea unor date de interes public este îngrijorătoare și știrbește încrederea în competența și activitatea acestora în rândul studenților și tinerilor. Atât instituțiile de învățământ superior, cât și autoritățile publice locale își pot îmbunătăți practicile privind accesul la informații de interes public, fie că ne referim la disponibilitatea acestora pe website-urile instituțiilor sau la transmiterea lor ca urmare a înregistrării unor cereri privind accesul la acestea. Astfel, formulăm o serie de recomandări pentru instituții și autorități:

  • publicarea tuturor documentelor de interes public pe website-urile instituțiilor, inclusiv în format accesibil pentru persoanele cu dizabilități de vedere;
  • implementarea și promovarea unui mecanism de feedback permanent pentru activitatea instituției de învățământ superior sau a autorității publice locale, prin care să poată fi semnalate inclusiv documentele de interes public ce nu se regăsesc pe website-ul respectivei instituții;
  • confirmarea primirii și înregistrării solicitării și transmiterea numărului de înregistrare alocat documentului către solicitant, în format electronic;
  • consultarea periodică a tinerilor și studenților în vederea transparentizării activității derulate de universitate sau de autoritatea publică locală.
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Materialul integral și recomandările ANOSR pot fi parcurse aici:  

ro_RO
Sari la conținut