Anunț recrutare Expert educațional

Publicat de dev_admin pe

Anunț recrutare Expert educațional

          Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță demararea procedurii de selecție pentru postul de Expert Educațional în cadrul proiectului „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

          Denumirea postului din organigrama proiectului:

          – Expert educațional – 1 post

          Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatură la Registratura ANOSR, în format electronic, la adresa de mail: office@anosr.ro. Candidaţii sunt rugaţi să treacă în cc. şi următoarele adrese: horia@anosr.ro și esna@anosr.ro.

          Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

          a) CV, datat, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;

          b) Memoriu justificativ, semnat pe fiecare pagină, prin care candidatul evidențiază gradul de îndeplinire a criteriilor și condițiilor aferente postului vizat a fi ocupat în cadrul proiectului; 

          c) Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

          Pentru candidații care nu au în derulare, la data selecției, alte raporturi contractuale de muncă curente cu ANOSR (contracte de muncă pe perioadă determinată), dacă sunt selectați în urma candidaturii, la semnarea contractului de muncă vor completa dosarul de candidatură cu adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, precum și copii conform cu originalul ale actelor de studii și a celor care atestă alte competențe/ cunoștințe/ abilități dobândite, relevante pentru postul pentru care se candidează din cadrul proiectului.

În cazul constatării lipsei unui document dintre cele enumerate, candidatul va fi respins. 

Procesul de recrutare și selecție pentru prezentul anunț va avea următorul calendar de desfășurare:

Nr. crt. 

Etapa 

Perioada/ data/ ora

1.

Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție

31.05.2022

2.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați

03.06.2022, ora 08.00

13.06.2022, ora 16.00

3.

Etapa 1 de evaluare: evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitate dosare de candidatură)

13.06.2022, ora 16.00

13.06.2022, ora 20.00

4.

Afișarea rezultatelor Etapei 1 de evaluare și afișarea programării candidaților la interviu (pentru etapa 2 de evaluare)

13.06.2022, ora 20.30

5.

Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu*) pentru candidații declarați admiși la Etapa 1 de evaluare

15.06.2022, ora 18.00

6.

Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției

15.06.2022, ora 20.30

*Această probă se va desfășura prin sisteme de comunicare audio și video sincrone la distanță.

          Denumirea postului din organigrama proiectului: Expert educațional 
                      (asimilat COR 235202 expert învățământ)

          Perioada postului în cadrul proiectului: iunie 2022 – octombrie 2023

          Norma [nr.ore/ lună]: Inegală, 64 ore/ lună

          Responsabilități principale: 
          – Elaborarea rapoartelor inițiale privind activitatea de monitorizare a organizațiilor studențești;
          – Elaborarea unei proceduri de evaluare a universităților;
          – Asistență în elaborarea de propuneri de politici publice și diagnoze organizaționale;
          – Elaborarea a 3 livrabile (analize).

          Experiență specifică/ experiență necesară poziției: 
          – Studii superioare, finalizate cu diplomă de licență, de masterat sau de doctorat;
          – Cunoștințe temeinice în domeniul legislației învățământului superior;
          – Experiență în derularea de campanii de advocacy;
          – Experiență în activitatea de internaționalizare în învățământul superior – minimum 3 ani;
          – Alte cursuri de perfecționare/ formare relevante postului pentru care se candidează;
          – Experiență ca membru și/ sau manager în proiecte naționale/ internaționale;
          – Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (de preferat, limba engleză, nivel minim B2/C1);
          – Competențe digitale (ex. Word, Excel, PowerPoint, Google GSuite, Internet)
          – Capacitate de comunicare;
          – Capacitate de organizare a activităților, stabilire a obiectivelor și prioritizarea lor;
          – Capacitate de analiză și sinteză.

Detalii suplimentare pot fi regăsite în fișierul alăturat: 

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RO