Ce obțin studenții prin noua lege?

Publicat de dev_admin pe

Ce obțin studenții prin noua lege?

În urma promulgării de către Președintele României și a publicării în Monitorul Oficial al României, noua Lege a Învățământului Superior va intra în vigoare în data de 3 septembrie și va produce efecte în anul universitar 2023-2024, aducând inclusiv drepturi suplimentare pentru studenții din România.

ANOSR s-a implicat în toate procesele care au dus la adoptarea acestui act normativ, încă de la lansarea proiectului „România Educată” în anul 2015 și până la adoptarea legii de către Parlamentul României, contribuind permanent cu opinii, puncte de vedere sau amendamente, fiind parte din grupuri de lucru, organizând dezbateri și conferințe, participând la consultări publice și la negocieri cu decidenții.

În ultimul an, odată cu publicarea în consultare publică a proiectului acestei legi, în iulie 2022, și până la votul final acordat de Senatul României în luna mai 2023, ANOSR a fost parte activă a procesului legislativ, participând constant la întâlniri cu decidenții din Guvern și Parlament și susținând perspectiva studenților asupra acestui document fundamental pentru funcționarea sistemului educațional universitar. Chiar dacă forma promulgată a actului normativ conține și prevederi cu care federația nu este de acord, putem să remarcăm și o serie de măsuri pozitive pentru studenți care se regăsesc în cuprinsul legii și care se vor aplica din această toamnă, introduse la propunerea ANOSR:

1.Creșterea reducerii acordate pentru studenți la călătoriile cu mijloacele de transport intern feroviar, transport local în comun, transport intern auto și cu metroul de la 50% la 90%, precum și creșterea vârstei până la care studenții vor beneficia de această reducere, de la 26 de ani la 30 de ani;

2. Creșterea cu aproximativ 50% a alocației bugetare pentru burse studențești față de suma alocată în prezent, precum și corelarea bugetului acordat pentru burse pentru fiecare student finanțat de la bugetul de stat cu echivalentul a 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, astfel încât fiecare actualizare a salariului minim va avea ca efect și creșterea automată a fondului alocat pentru bursele studenților;

3. Fiecare dintre: comisiile de etică universitară, comisiile de evaluare și asigurare a calității și Consiliile pentru Studii Universitare de Doctorat din instituțiile de învățământ superior din România vor avea în componență studenți în proporție de minimum 25% din totalul membrilor;

4. Reglementarea obligativității  instituțiilor de învățământ superior de a include studenți ca membri în structurile funcționale care exercită atribuții între ședințele organelor de conducere (ex: structuri de tipul „Biroul Consiliului de Administrație”, „Birou Consiliu” etc.);

5. Reglementarea obligativității asigurării accesului la internet wireless în întreg spațiul universitar;

6. Includerea principiului participării studenților în luarea deciziilor între principiile fundamentale ale învățământului superior din România;

7. Reglementarea dreptului organizațiilor studențești de a beneficia de spații în universități pentru sedii sociale și pentru activitățile specifice;

8. Publicarea obligatorie pe site-urile instituțiilor de învățământ superior a tuturor hotărârilor și deciziilor structurilor de conducere și a tuturor CV-urilor cadrelor didactice și de cercetare, titulare sau asociate;

9. Publicarea obligatorie pe site-ul universității/facultății a rapoartelor privind respectarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studenților (CDOS) în universitate/facultate, elaborate de către asociațiile studențești, precum și a unor măsuri asumate de instituție pentru remedierea problemelor identificate;

10. Includerea în codurile de etică și deontologie universitară a unor mecanisme de raportare și protecție a victimelor;

11. Includerea unui student în Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU);

12. Creșterea cuantumului bursei pentru studenții români de pretutindeni, astfel încât să fie cel puțin egal cu cuantumul minim al bursei sociale.

ro_RO