Demersurile ANOSR privind gratuitatea studenților la Bibliotecile Central-Universitare, un pas mai aproape de finalitate

Publicat de dev_admin pe

Demersurile ANOSR privind accesul gratuit al studenților la Bibliotecile Central-Universitare, la un pas mai aproape de finalitate

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) salută depunerea inițiativei legislative, aflate la nivelul Camerei Deputaților, de modificare a Legii educației naționale nr. 1/2011 în acord cu solicitările ANOSR de asigurare a gratuității accesului studenților la serviciile Bibliotecilor Central-Universitare (BCU) și solicită aprobarea acesteia în Parlamentul României.

În cadrul campaniei „Educația la Guvernare”, lansată în octombrie 2020, fiind destinată alegerilor parlamentare, una dintre prioritățile stabilite de liderii studenților și incluse în lista de propuneri ale studenților pentru partidele politice parlamentare care au candidat în 2020 a fost asigurarea gratuității serviciilor celor 4 BCU-uri din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara) pentru studenți.

Conform art. 202, alin. (1), lit. b) din Legea Educației Naționale, studenții beneficiază de gratuitate la diferite resurse necesare desfășurării actului educațional: principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat – exprimat prin: […] acces la principalele cărți de specialitate și publicații științifice. Acest drept prevăzut de lege a fost detaliat în Ordinul de Ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studenților, care menționează la art. 11, lit. e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare[…]”. De asemenea, același act normativ prevede eliberarea gratuită a actelor și permiselor care atestă calitatea de student, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă.

Neexistând niciun dubiu asupra faptului că accesul studențiilor la serviciile bibliotecilor universitare este gratuit, ANOSR a sesizat faptul că se creează o discriminare vădită între studenții înmatriculați la universități care au biblioteci universitare proprii și cei înmatriculați la universitățile care nu dispun de o bibliotecă proprie, bazându-se pe serviciile Bibliotecilor Central-Universitare. Pe de-o parte, amintim că legea nu distinge între diferite tipuri de biblioteci universitare, BCU-urile fiind, prin însăși denumirea lor, biblioteci universitare aflate în subordinea Ministerului Educației. În același timp, câtă vreme din cauza contextului istoric unele universități nu au biblioteci proprii, bazându-se pe serviciile BCU-urilor, inclusiv în cadrul evaluărilor externe privind asigurarea calității derulate de ARACIS, este necesar ca studenții înmatriculați la aceste universități să beneficieze de același tratament, fiind irelevant pentru studenți dacă biblioteca universitară se află sub autoritatea universității sau a Ministerului Educației.

Cu atât mai mult în situația impactului bugetar redus la care ne referim, de sub 5 milioane de lei, neasigurarea respectării acestui drept denotă lipsa interesului în implementarea unui principiu al învățământului superior din România, astfel cum este precizat în lege. Nu în ultimul rând, pe lângă eliminarea unei proceduri fără necesitate cu privire la eliberarea și avizarea unor permise speciale de bibliotecă, în locul folosirii carnetului de student, gratuitatea acordată ar încuraja studiul academic, creșterea utilizării resurselor bibliografice și, corelativ, scăderea folosirii surselor neverificate, realizarea de cercetări științifice riguroase șamd. Desigur, aceste deziderate pot fi atinse doar în cadrul unui pachet mai larg de măsuri și politici la nivel universitar, dintre care accesul gratuit la serviciile bibliotecilor este doar una dintre acțiuni.

Deși ANOSR a propus un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 în vederea asigurării finanțării de la bugetul de stat a acestei propuneri, nici Guvernul, nici Parlamentul nu au dat curs acestei solicitări.

Cu toate acestea, avem speranța că inițiativa legislativă care dă curs solicitării ANOSR va fi adoptată în Parlamentul României, iar dreptul studenților de a accesa gratuit serviciile Bibliotecilor Central-Universitare va fi, într-un final, operaționalizat.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RO