Guvernul a adoptat proiectul de lege. Ce spun studenții?

Publicat de dev_admin pe

Guvernul a adoptat proiectul de lege. Ce spun studenții?

Având în vedere adoptarea proiectului Legii Învățământului Superior de către Guvernul României, ANOSR lansează astăzi public amendamentele la forma actuală a acestuia, transmițându-le, totodată, senatorilor și deputaților din toate partidele politice din Parlamentul României, și solicită acestora integrarea propunerilor studenților în forma finală a legii. ANOSR consideră că proiectul aduce anumite măsuri benefice pentru studenți, însă susține că acesta poate fi îmbunătățit în vederea consolidării unui învățământ superior de calitate.

Salutăm integrarea în proiectul legii, astfel cum acesta a fost adoptat în Guvern, a următoarelor propuneri ale federației:

 • creșterea cuantumului burselor și corelarea alocației bugetare cu salariul minim pe economie;
 • creșterea reducerii acordate la transportul feroviar la 90%;
 • eliminarea posibilității renunțării unilaterale la titlul de doctor;
 • creșterea ponderii studenților în comisiile de etică și asigurare a calității la 25%;
 • includerea studenților în organismele funcționale care exercită atribuții între ședințele Consiliului facultății, Senatului sau Consiliului de administrație, constituite la nivelul universităților;
 • acordarea dreptului organizațiilor studențești de a beneficia gratuit de spații pentru sediile sociale;
 • obligativitatea asigurării accesului la internet wi-fi în întreg spațiul universitar;
 • publicarea CV-urilor tuturor cadrelor didactice și de cercetare, titulare și asociate, pe website-urile universităților.

ANOSR susține integrarea în forma finală a legii a tuturor amendamentelor formulate, însă accentuează importanța câtorva propuneri ce vizează buna guvernanță în universități, asigurarea unui învățământ superior incluziv și etica și integritatea academică.

 1. Buna guvernanță în universități
 • Limitarea mandatelor rectorilor instituțiilor de învățământ superior la maximum 8 ani și maximum 2 mandate. ANOSR își menține punctul de vedere exprimat încă din anul 2011 privind nevoia de a asigura un climat democratic în mediul universitar prin limitarea mandatelor rectorilor. De asemenea, față de presupusa retroactivitate a legii, ANOSR atrage atenția asupra faptului că aceasta este o temă falsă, legiuitorul având dreptul să includă în calculul limitei maxime a funcțiilor de conducere perioadele anterioare adoptării legii, chiar și în ipoteza, pe care ANOSR nu o susține, a creșterii duratei acestora.

 • Respectarea proporției de implicare a studenților în procent de 25% și în alegerea rectorilor, în componența consiliilor de administrație, a consiliilor școlilor doctorale și a comisiilor consultative ale Ministerului Educației.

 • Transparentizarea activității instituțiilor de învățământ superior prin publicarea obligatorie, pe site-urile proprii, a tuturor hotărârilor organelor de conducere.

 • Reglementarea incompatibilităților între funcțiile publice politice și funcțiile de conducere din mediul universitar.
 1. Asigurarea unui învățământ superior incluziv

 • Menținerea taxelor de școlarizare nemodificate pe toată durata normală a unui ciclu de studii pentru aceeași promoție de studenți.

 • Subvenție specifică alocată de la bugetul de stat pentru serviciile de consiliere a studenților.

 1. Etica și integritatea academică
 • Clarificarea unor reglementări în domeniul eticii și integrității academice. Așa cum am arătat anterior, forma actuală a legii permite prescrierea abaterii de la normele de etică, prin plagiat, în cazul unei teze de doctorat, în termen de 1 an de la obținerea titlului de doctor, ceea ce ANOSR consideră inacceptabil.

Toate cele 45 de amendamente ale ANOSR pot fi consultate în documentul atașat.

ANOSR a transmis amendamentele sale către senatorii și deputații din Parlamentul României și solicită susținerea și înregistrarea formală a acestora, astfel încât propunerile studenților să fie luate în considerare în cadrul dezbaterilor din Parlamentul României. Totodată, ANOSR își exprimă deschiderea de a participa la discuțiile din cadrul comisiilor Parlamentului, pentru a-și susține propunerile.

ro_RO