Implicarea ANOSR în modifcarea criteriilor generale de acordare a burselor studențești

Publicat de dev_admin pe

Implicarea ANOSR în modificarea criteriilor generale de acordare a burselor studențești

Marți, 12.10.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României ordinul nr. 6463/2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat.

Remarcăm preluarea unor măsuri pozitive pentru studenți, printre care și modificările propuse de ANOSR și integrate în cuprinsul ordinului:

– Includerea studenților proveniți din familii monoparentale în rândul categoriilor de studenți eligibili pentru a beneficia de bursă socială;

– Reglementarea accesului tuturor studenților, indiferent de forma de finanțare, la toate categoriile de burse, dacă studentul îndeplinește criteriile necesare pentru a beneficia de acel tip de bursă (astfel, un efect al acestei prevederi constă în faptul că bursele de performanță vor fi acordate și studenților de la regimul de finanțare cu taxă, cât timp aceștia au rezultate academice deosebite);

– Modificarea de la 3 luni la 12 luni a perioadei luate în calcul la justificarea veniturilor realizate de membrii familiei studentului care solicită bursă socială

– extinderea perioadei de raportare contribuie la crearea unei imagini mult mai exacte cu privire la veniturile realizate de familia studentului și la normalizarea schimbărilor majore cu caracter temporar care pot apărea asupra veniturilor familiei studentului, precum sunt lunile de vară când anumite familii pot avea venituri suplimentare care în fapt nu reprezintă situația financiară de facto a acesteia;

– Impunerea desfășurării unei anchete sociale în cazul în care familia unui student nu realizează venituri sau dacă cel puțin un părinte lucrează/domiciliază în străinătate.

ANOSR critică refuzul Ministerului Educației de a prelua propunerea federației privind eliminarea plafonului de venit pentru acordarea de burse sociale studenților orfani, proveniți din centre de plasament sau din familii monoparentale, aceeași prevedere fiind, în schimb, aplicată în învățământul preuniversitar. Astfel, nu există niciun mecanism suplimentar care să contribuie la crearea unui mediu mai incluziv pentru această categorie de studenți defavorizați, nici măcar o ajustare a plafonului de venit.

ro_RO