Ipocrizia Guvernului în legea bugetului de stat – o nouă palmă pentru educație

Publicat de dev_admin pe

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este siderată de regresul ponderii finanțării educației în buget prin raportare la Produsul Intern Brut (PIB). Ce vrea să fie așa-zisa „importanță” pe care Guvernul o acordă educației din România reprezintă o condamnare a sistemului de învățământ la necompetitivitate și inechitate, cu o alocare de doar 2,28% din PIB (față de 6% prevăzut de Legea educației naționale). 

Având în vedere proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, observăm că nu s-a realizat niciun efort pentru a include nevoile studenților, dovedind încă o dată că prioritățile asumate de Guvernul României prin nenumărate angajamente reprezintă, în fapt, o simplă maculatură care „să ia ochii” studenților, populației și partenerilor europeni.

Bugetul alocat educației crește de la aprox. 28 milioane lei la aprox. 30 milioane lei, creșterile importante fiind la cheltuieli de personal și finanțare din cadrul financiar multianual 2014-2020, sursă în afara bugetului de stat.

ANOSR a solicitat dezbaterea publică a acestui proiect de buget, cât și modificarea proiectului prin creșterea alocațiilor pentru fondul de burse studențești și subvenția cămine-cantine.  Cât de grave trebuie să mai ajungă statisticile până când Guvernul să realizeze că fără capital uman calificat, care să rămână în țară, evoluția României se află în impas?

38% dintre studenții din România au probleme financiare moderate, iar 25% au probleme financiare severe.[1] De asemenea, suntem alături de Slovacia și Lituania printre țările cu cel mai inechitabil sistem de învățământ superior din perspectiva relevanței venitului familial în accesarea studiilor terțiare. România se află pe penultimul loc, în fața Greciei, la cheltuielile pe student.

Cu privire la fondul pentru burse, studenții solicită o creștere cu 121.741.904 lei, reprezentând 0,009% din PIB. Acesta este singurul mod prin care prevederile Legii educației naționale pot fi respectate, iar studenții să primească burse în cuantumul minim calculat conform legii – cel puțin 700 de lei/lună (de la 580 lei/lună). Considerăm această creștere imperioasă, peste jumătate din creștere fiind exclusiv ajustarea cu inflația, astfel încât bursa să își păstreze valoarea reală din 2017, ultimul an în care subvenția a fost modificată.

Este de-a dreptul aberant cum în fila de buget dedicată Ministerului Educației se prevede drept obiectiv corelarea nivelului burselor cu nevoile studenților, pentru a nu se realiza,  de fapt, nicio modificare.

Impactul decisiv al burselor asupra accesului, parcursului și finalizării studiilor de către studenți este evident, iar modul de calcul actual, care exclude până și mic-dejunul (ignorând complet alte cheltuieli de bază precum cele de igienă, îmbrăcăminte etc) nu poate fi menținut.

În cazul subvenției cămine-cantine, am cerut o creștere cu 84.963.712 lei, reprezentând 0,006% din PIB. În ultimii ani, instituțiile de învățământ superior au fost nevoite să crească substanțial ponderea veniturilor proprii pentru a asigura menținerea, chiar dacă la un nivel de calitate scăzut, a acestor facilități. Veniturile proprii presupun, corelativ, creșterea taxelor suportate de studenți. În contextul creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, creșterea subvenției cămine-cantine este cu atât mai importantă, reprezentând necesarul pentru acoperirea funcționării normale a acestor servicii studențești de bază.

„Banii la dispoziție dispar subit atunci când ajungem la educație și, în special, la nevoile studenților. Desigur, după ce sunt împărțiți grandios pe la diferite instituții, brusc angajamentele guvernanților nu mai pot fi respectate și chiar vor să îi credem. Este semnul unei atitudini lipsite de orice fel de respect care nu poate continua așa. Am solicitat amendarea proiectului de lege pentru a cuprinde măcar acele creșteri urgente” a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR.


[1] Eurostudent VI


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RO