Lansarea Raportului național privind respectarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului pentru anul universitar 2020-2021

Publicat de dev_admin pe

Lansarea Raportului național privind respectarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului pentru anul universitar 2020-2021

cover cdos FINAL-01

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Național al Elevilor (CNE) lansează, cu ocazia Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului, Raportul național privind respectarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului în instituțiile de învățământ superior de stat din țară, corespunzător anului universitar 2020 – 2021, respectiv Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel național, corespunzător anului școlar 2020 – 2021.

În acest an, având în vedere contextul pandemic și restricțiile în vigoare, lansarea celor două documente analitice a putut fi urmărită în spațiul online de către toți cei interesați, pe pagina de facebook a ANOSR. La eveniment au participat doamna Ligia Deca, consilier prezidențial, care va transmite mesajul domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, precum și domnul Sorin Cîmpeanu, Ministrul educației, dar și alți reprezentanți ai instituțiilor centrale relevante în domeniul educației.

În continuare, la mai bine de 9 ani de la adoptarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului la nivel național, există instituții de învățământ superior de stat care nu își îndeplinesc obligația de a adopta și de a afișa public un Cod propriu al drepturilor și obligațiilor studentului la nivel universitar. Astfel, 19% dintre universitățile de stat din România fie nu au adoptat, fie nu au publicat pe site Codul la nivel universitar, determinând în mod cert lipsa de reglementare sau informare a studenților cu privire la documentul esențial ce le stipulează drepturile și obligațiile în raport cu instituția de învățământ superior.

Doar 5,4% dintre drepturile garantate de OMECTS 3666/2012 se regăsesc în toate codurile universitare ale universităților care au adoptat un Cod, însă în ceea ce privește preluarea obligațiilor studenților, 25% din obligațiile stipulate la nivel național au fost integrate.

OMECTS nr. 3666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului (deopotrivă cunoscut sub denumirea de Statutul Studentului) a fost emis la propunerea ANOSR, în urma unor procese de negociere îndelungate, reprezentând astăzi actul normativ care stabilește toate drepturile și obligațiile corelative ale studenților înmatriculați în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România.

În privința adaptării spațiilor de studiu ale universității, reprezentanții organizațiilor studențești ne aduc la cunoștință faptul că doar 13% dintre universitățile analizate prin intermediul chestionarului lansat dispun de toate spațiile de studiu din universitate adaptate cel puțin într-o măsură pentru studenții cu dizabilități.

 

De asemenea, referindu-ne la proporția în care este satisfăcută cererea de cazare a studenților în căminele universității, respondenții declară că 41% dintre respondenți declară că universitățile în care activează acoperă cererea de cazare între 50% și 70%, 32% consideră că acoperirea cererii de cazare variază între 70% și 80%, iar 19% apreciază că cererea de cazare este satisfăcută în proporție de 90 – 100%. Totuși, 60% dintre universitățile analizate nu acordă subvenție de cazare studenților care nu locuiesc într-un cămin studențesc al instituției, potrivit răspunsurilor primite de la reprezentanții studenților.

În încercarea de a observa în ce măsură universitățile respectă prevederea conform căreia bursa socială trebuie să acopere cel puțin cheltuielile de cazare și masă, răspunsurile la întrebare au fost: în 6% dintre cazuri bursa socială  acoperă integral cheltuielile specificate, în 41% acoperă în mare măsură cheltuielile, în 43% dintre cazuri le acoperă în mică măsură, iar în 11% este departe de a veni în sprijinul studenților în acest sens.

De asemenea, dintre universitățile analizate, observăm că în doar 32% se poate afirma că studenții primesc în mod gratuit suport de curs (de cel puțin 5 pagini) pentru parcurgerea tuturor cursurilor pe care le urmează și doar 68% asigură locuri de practică pentru cel puțin 30% dintre studenții înmatriculați, prin parteneriate proprii.

 

Printre problemele principale evidențiate de raport se numără:

 

•           Codul drepturilor și obligațiilor studentului reprezintă încă, într-o serie de universități, un simplu simulacru de preluare a prevederilor naționale, fie fără a asigura adaptarea în concret a normelor naționale, fie preluarea lor eminamente formală;

•           Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră rămân și în analiza anului universitar 2020-2021 structuri care nu își pot îndeplini misiunea pentru care au fost înființate;

•           Rapoartele cuprinzând evaluările cadrelor didactice nu sunt afișate în mod public, astfel că rezultatele așteptate ale acestui demers de evaluare întârzie să apară;

•           Mecanismele de sesizare a abuzurilor în universități nu sunt promovate în rândul studenților, aceștia nefiind sub nicio formă încurajați să semnaleze abuzurile și neregulile pe care le observă în comunitate;

•           Politizarea la nivelul conducerilor universitare este excesivă, iar tendința din ultimii ani a fost ascendentă;

•           Planurile de studii fie nu se revizuiesc periodic, fie, dacă se revizuiesc, se întâmplă formal, fără implicarea sau cu implicarea strict formală a părților interesate;

•           Există numeroase cazuri raportate de discriminare în mediul universitar care nu sunt sesizate și sancționate, dar mai multe au fost aduse în atenția publică în pandemie prin înregistrarea cursurilor.

 

“Faptul că la 9 ani de la adoptarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului încă există universități care nici măcar nu s-au sinchisit să adopte un cod propriu al drepturilor și obligațiilor studentului, asa cum cere legea, demonstrează imensă diferență între așa-zisul interes pentru studenți și realitate. Doar 2,54% din drepturile prevăzute de Statutul Studentului sunt preluate de toate cele 43 de universități de stat care au adoptat un Cod propriu. Desigur, fără să ne surprindă, în contrast, majoritatea universităților au preluat toate obligațiile studentului. Deși s-au înregistrat mici progrese, situația este dezolantă și ne punem întrebarea câți ani trebuie să treacă pentru ca niște gesturi minime de respect să se realizeze”, a declarat Horia-Șerban ONIȚA, președintele ANOSR.

 

Raportul integral realizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) pentru anul universitar 2020-2021 poate fi consultat AICI.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RO