Propunerile ANOSR privind criteriile generale de acordare a burselor studențești

Publicat de dev_admin pe

Propunerile ANOSR privind criteriile generale de acordare a burselor studențești

Ministerul Educației a pus în transparență publică proiectul de Ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat.

Cu această ocazie, ANOSR a transmis ieri, 26.09.2023, propunerile federației în vederea îmbunătățirii și completării proiectului de act normativ. 

Sistemul de burse studențești a reprezentat dintotdeauna o prioritate a federației, ANOSR reiterând cu fiecare ocazie importanța lui în stimularea performanțelor și asigurarea unui mediu echitabil, care să sprijine incluziunea socială a studenților. 

Propunerile federației privind modificarea proiectului de ordin vizează următoarele subiecte:

  • Eliminarea posibilității ca instituțiile de învățământ superior să limiteze accesul studenților înmatriculați la forma de finanțare cu taxă la burse de performanță. Dacă un student îndeplinește criteriile necesare pentru a beneficia de un anumit tip de bursă, acesta ar trebui să o poată obține;
  • Clarificarea prevederii care reglementează faptul că singurul criteriu academic ce poate fi luat în considerare în procesul de acordare a burselor sociale este promovabilitatea. Forma actuală a prevederii este interpretată într-un mod eronat de către unele instituții de învățământ superior, acestea considerând că promovabilitatea echivalează cu caracterul integralist; 
  • Solicitarea ca studenții orfani de unu sau ambii părinți, respectiv aceia pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, să fie eligibili pentru a beneficia de bursă socială, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie. O interpretare contrară ar goli practic de conținut reglementarea menită să sprijine studenții aflați în aceste situații, având în vedere faptul că aceștia ar trebui oricum să îndeplinească criteriile financiare necesare, fără a asigura nicio protecție sporită acestor categorii. Modificarea propusă de federație are la bază prevederea utilizată în cadrul metodologiei pentru acordarea burselor școlare;
  • Extinderea perioadei luate în calcul la justificarea veniturilor realizate de membrii familiei studentului care aplică pentru bursă socială, de la 3 luni la 12 luni. O perioadă mai lungă de timp ar contribui la crearea unei imagini mult mai exacte cu privire la veniturile realizate de familia studentului, observându-se mult mai clar dificultățile financiare întâmpinate de acesta. Totodată, o perioadă de timp mai îndelungată ar contribui la normalizarea schimbărilor semnificative cu caracter temporar care pot apărea (ex: venituri temporare/sezoniere);
  • Introducerea obligativității desfășurării anchetei sociale în cazul în care familia unui student nu realizează venituri sau dacă cel puțin un părinte lucrează/domiciliază în străinătate. Ținând cont de caracterul esențial al burselor sociale în sprijinirea studenților care provin din medii socioeconomice defavorizate, este necesar să ne asigurăm că această categorie de burse este distribuită exclusiv studenților care depind de acest venit pentru a putea avea un parcurs academic normal; 
  • Majorarea alocării minime pentru fondul de burse sociale, de la 30% la 35% din fondul total. Importanța burselor sociale ca mecanism în asigurarea unui mediu educațional echitabil și incluziv este axiomatică. În același timp, există situații în care fondul alocat pentru această categorie de burse este insuficient pentru a acoperi toate cererile. Din acest motiv, majorarea fondului minim alocat pentru prezenta categorie ar contribui la asigurarea accesului la bursa socială pentru un număr cât mai mare de studenți, menținând, în același timp, un echilibru față de celelalte categorii de burse.

ANOSR își reiterează disponibilitatea de a colabora activ cu autoritățile publice în scopul îmbunătățirii legislației care guvernează învățământul superior din România.

ro_RO