Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2022

Publicat de dev_admin pe

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care reprezintă studenții din România la nivel național și internațional, a militat, încă de la începuturile sale, pentru asigurarea unui sistem de învățământ echitabil și care să asigure mecanisme funcționale de sprijin pentru categoriile socio-economice dezavantajate și subreprezentate din sistemul de învățământ românesc.

Astfel, după 2 ani, ANOSR revine cu programul „Tabăra ANOSR pentru studenți”, prin care oferă locuri de tabără studenților proveniți din categorii socio-economice dezavantajate. „Tabăra ANOSR pentru studenți” se desfășoară în perioada 3-8 septembrie, la Club D’Or, în Vama Veche. Toți participanții la program vor avea cazarea și masa asigurate.

Pe parcursul taberei, participanții vor lua parte și la o serie de activități și dezbateri, în cadrul cărora vor discuta problemele cu care studenții care provin din categoriile dezavantajate se confruntă.

Lista cu participanții acestei ediții o poți accesa aici

Criterii pentru participare

Pentru a beneficia de un loc în tabăra ANOSR, studenții trebuie să nu fi beneficiat în acest an de un alt loc de tabără, oferit de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin Programul Național „Tabere Studențești” și să se încadreze în categoriile sociale enumerate mai jos:

 • studenți orfani de ambii părinți;
 • studenți proveniți din casele de copii sau plasament familial;
 • studenți cu dizabilități;
 • studenți romi;
 • studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute;
 • studenții proveniți din mediul rural.

Toți participanții trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani și să fie studenți ai unei instituții de învățământ superior de stat din România.

Documentele necesare înscrierii, în funcție de categoria socială, sunt: 

 1. Studenți orfani de ambii părinți

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Copii ale certificatelor de deces ale părinților.

 1. Studenți proveniți din casele de copii sau plasament familial

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament.

 1. Studenții cu dizabilități:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Document justificativ care să dovedească dizabilitatea solicitantului;
 • În cazul în care aplicantul se încadrează la categoria „Studenți cu dizabilități” și are nevoie de însoțitor pe perioada taberei, acesta va beneficia de cazare, masă și transport în cadrul taberei dacă are calitatea de student. În acest caz, este necesară trimiterea unei copii după carnetul său de student și după carnetul de identitate prin formularul de mai sus.

 1. Studenții romi

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Adeverință/scrisoare de recomandare eliberată de o organizație neguvernamentală care are ca scop susținerea societății civile rome din România, legal constituită, prin care reiese apartenența la etnia romă.

 1. Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Documente justificative pentru lunile mai, iunie și iulie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 • Cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia dintre părinți);
 • Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia dintre părinți);
 • Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia dintre părinți);
 • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
 • În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

 1. Studenții proveniți din mediul rural:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2021-2022;
 • Copie după cartea de identitate valabilă.

Selecția studenților beneficiari va fi făcută în limita locurilor disponibile

Lista studenților care au fost selectați pentru a beneficia de un loc de tabără oferit de ANOSR va fi afișată pe site-ul www.anosr.ro, în data de 30.08.2022


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RO