Biroul de Conducere

Biroul de Conducere

Asset 12@4x

Horia Șerban ONIȚA

Președinte

Horia este masterand al programului de studii universitare de masterat Economie Europeană din cadrul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată a Academiei de Studii Economice din București, masterand al programului de studii universitare de masterat Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public-Privat din cadrul Facultății de Drept a Universității din București și admis în profesia de avocat în cadrul Baroului București. Este un tânăr care, încă de pe băncile liceului, a militat pentru viziunea unui sistem de învățământ de calitate, incluziv și centrat pe beneficiarii acestuia din diferite poziții în cadrul Consiliului Național al Elevilor, inclusiv Președinte al structurii (2015-2016). Horia a ocupat ulterior pozițiile de vicepreședinte al Consiliului Tineretului din România (2016-2017), vicepreședinte ANOSR (2017-2018) și președinte al Asociației Studenților în Drept (2018-2020), organizația reprezentativă a studenților Facultății de Drept – UB.

În parcursul lui, a ocupat pozițiile de Student Consilier (2016-2020), Student Senator (2017-2020) și Reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație (2017-2020) în cadrul Universității din București. Consideră că învățământul superior românesc va fi influențat în perioada imediat următoare nu doar de contextul pandemic, care în mod cert va impune actorilor din sistem să își restructureze prioritățile, ci mai ales de o nevoie imperativă de proiectare coerentă și asumată a viitorului educației superioare în raport cu noile direcții strategice ale Procesului Bologna, ale Uniunii Europene și, implicit, ale cadrului național. Deși implică inerent provocări, este încă o ocazie ca decidenții să prezinte ferm și onest cum programează evoluția sistemului pe termen scurt, mediu și lung și să acționeze cu obiective clare, în beneficiul studenților.

Horia este și Student evaluator și membru al Consiliului ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), membru al Comitetului Național de Coordonare a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă în România, membru al Plenului Consiliului Economic și Social al României, președinte al Comisiei Educație și Cercetare a Consiliului Național pentru Tineret, membru al Grupului de Lucru privind Dimensiunea Socială a Educației – Bologna Follow-Up Group și al grupului de lucru privind integritatea academică a ENQA. 

0748 880 910
horia@anosr.ro
Asset 11@4x

Oana Alexandra ȚÎNȚAR

Secretar General

Absolventă a Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și actualmente studentă în anul I la specializarea Comunicare și Relații Publice a Facultății de Științe de Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Oana este o persoană organizată și foarte atentă la detalii. Întotdeauna și-a dorit ca prin toate acțiunile sale să aibă un impact pozitiv asupra societății, fapt pentru care și-a dedicat mult timp voluntariatului, încă din liceu. Mișcarea studențească i-a captat atenția acum 4 ani, când a început să activeze în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj), având ulterior un mandat de coordonator în Biroul de Conducere Extins și două mandate în Biroul de Conducere, ultimul fiind cel de Președinte. De asemenea, în anul universitar 2019-2020, Oana a făcut parte din structuri decizionale din cadrul UTC-N, precum Consiliul de Administrație, Senatul universității și Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare. Acest parcurs a determinat dorinţa de a face următorul pas, la nivel naţional.

 

Aflată la la doilea mandat în funcția de Secretar General ANOSR, Oana își propune să contribuie la dezvoltarea mediului studenţesc, conștientizând importanța organizațiilor studențești în formarea tinerilor.

 

Gândirea analitică, abilităţile de comunicare și experienţa în managementul proiectelor reprezintă plusurile majore care, alături de dorința de autodepășire și de dedicare, o vor ajuta să fie un om de bază al acestei echipe. Oana este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

0745 353 908
oana@anosr.ro
Asset 10@4x

Cristian-Stelian
AVRAM

Vicepreședinte Educațional

Cristian este student în anul IV la Facultatea de Navigație și Transport Naval, din cadrul Universității Maritime din Constanța. 

Parcursul lui în mișcarea studențească a debutat în anul 2018 când a început să activeze ca membru în cadrul Ligii Studenților din Universitatea Maritimă Constanța (LSUMC), ulterior având un mandat de Coordonator al Departamentului Educațional și devenind Președinte. De asemenea, reprezentarea studenților l-a pasionat încă de la început, el făcând parte din mai multe structuri decizionale din Universitatea Maritimă din Constanța, precum Consiliul Facultății de Navigație și Transport Naval, Senatul Universității, dar și Consiliul de Administrație al UMC. 

Evoluția lui Cristian a fost una constantă, în prezent alegând să se implice în mișcarea studențească la nivel național, pentru a putea contribui cât mai mult la dezvoltarea unui sistem de învățământ calitativ în care studentul să fie parte activă a procesului de predare-învățare. Acesta crede că îmbunătățirea sistemului educațional este posibilă atât timp cât există o implicare cât mai mare din partea studenților, aceștia fiind cheia către bunul mers al societății.

0749 249 359
cristian@anosr.ro
Asset 9@4x

Ana
DUPLAVA

Vicepreședinte Educațional

Ana este licențiată în Psihologie și studentă în cadrul programului de master Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale în cadrul Universității din București. Ea a ales să se implice în mișcarea studențească încă din anul I alături de colegii din Asociația Studenților în Psihologie Sibiu, unde a activat în calitate de Coordonator Financiar.

A devenit pasionată de domeniul educațional și s-a regăsit în principiile ANOSR încă de la primul contact cu federația. Ana a ales reprezentarea studenților la nivel național, deoarece crede cu tărie că schimbările sunt posibile și realizabile, dacă ne unim în interesele și eforturile de a perpetua schimbări în sistemul educațional. Consideră că îmbunătățirea sistemului de învățământ este un punct cheie în evoluția societății, respectiv ANOSR reprezintă nu numai un element important pentru reprezentarea intereselor și drepturilor studenților, ci și pentru dezvoltarea țării.

Ana este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Asset 5@4x

Andreea-Oana
PĂUN

Vicepreședinte Educațional

Andreea este studentă în anul II la Facultatea de Automatică și Calculatoare, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Dintotdeauna a fost implicată în viața comunității de care aparținea, drumul ei în mișcarea de reprezentare începând în Consiliul Elevilor, structură în care s-a implicat de la nivel școlar până la nivel național. În cadrul acestei structuri, Andreea a gestionat portofoliul Relații Internaționale, însă a avut un aport considerabil și în domeniul Educațional. Odată ajunsă la facultate, a hotărât să își continue activitatea în organizația reprezentativă la nivel de universitate, Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj), unde a coordonat departamentul Educațional. 

Fiind o persoană motivată și având dorința de a face bine, Andreea a făcut pasul următor spre federație, candidând pentru funcția de Vicepreședinte Educațional ANOSR. Astăzi luptă cot la cot cu colegii ei pentru îmbunătățirea sistemului educațional, dar și pentru bunăstarea studenților din România.

0767 671 766
andreea@anosr.ro
Asset 6@4x

Denisa-Elena
POPA

Vicepreședinte
Relaţii Interne
interimar

Denisa este studentă în anul V la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București. Parcursul ei în mișcarea studențească a început în 2017, când a devenit membru activ al Societății Studenților în Farmacie București, unde a activat în calitate de Coordonator Reprezentare Studenți, Vicepreședinte Financiar și ulterior Președinte al asociației în anul 2020-2021. Experiențele avute în organizația de proveniență i-au dezvoltat abilitățile de colaborare cu terții, de coordonare a oamenilor și de stabilire a direcțiilor de viitor ale unei asociații, precum și de soluționare a situațiilor critice. 

De-a lungul parcursului său academic, Denisa a fost implicată activ în structurile decizionale din Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, fiind student reprezentant în Consiliul Facultății de Farmacie și în Senatul Universitar. Prin asumarea acestei responsabilități a cunoscut îndeaproape nevoile și problemele studenților din Facultatea de Farmacie, și-a informat colegii despre aspecte social-educaționale și i-a reprezentat în raport cu actorii principali.

Pentru Denisa, mișcarea studențească este fundamentală în dezvoltarea sistemului de învățământ superior, astfel încât acesta să aibă în centru studentul, în calitate de beneficiar direct și partener egal de discuție. De asemenea, crede cu tărie că unicitatea oamenilor trebuie explorată pentru a consolida o echipă care să colaboreze constant cu toți actorii relevanți, în vederea conturării de obiective sustenabile și implementării unor soluții benefice pe termen lung, astfel încât studenții să aibă în România cadrul necesar pentru a reprezenta viitorul.

0725 069 896
denisa@anosr.ro
Asset 8@4x

Tamara
CIOBANU

Vicepreședinte
Relaţii Internaţionale

Tamara studiază la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca masterul „Drept internaţional şi comparat al afacerilor”, ea fiind şi absolventă a Facultății de Drept din cadrul aceleiaşi universităţi. Activitatea ei în domeniul mișcării studențești a debutat la începutul anului 2017, în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), unde a conturat o pasiune pentru dimensiunea educațională. În plus, informațiile generale dobândite la facultate au perfecționat atât reliefarea unei imagini de ansamblu a actorilor la nivel local și național, care influențează, direct sau indirect, procesul educațional, cât și a politicilor care formează structura de rezistență a domeniului.

Ea a ales să se implice în mișcarea studențească la nivel național, deoarece este o persoană dedicată idealurilor sale și crede cu adevărat în puterea schimbării ce pleacă de la fiecare dintre noi. Consideră că dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret creionează o prioritate pentru învățământul de calitate și că întreaga comunitate academică ar trebui să fie implicată activ în perpetua îmbunătățire a acestora.

Tamara este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

0724 654 840
tamara@anosr.ro
Asset 4@4x

Elena-Alexandra
ENE

Vicepreședinte
Relaţii Publice

Elena este absolventă a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, specializarea Cibernetică Economică, iar în prezent este masterandă în cadrul specializării Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor și Resurselor Economice (SIMPRE), din cadrul Academiei de Studii Economice București. 

Determinarea și pasiunea cu care se implică în tot ceea ce face au dus la afirmarea Elenei prin inițiativele de voluntariat, începându-și drumul în acest sens în urmă cu 2 ani, din postura de membru, în Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC). Ulterior, Elena a devenit Director al Departamentului Imagine & Promovare, reușind să inoveze prin ideile sale creative și prin profesionalismul de care a dat întotdeauna dovadă. Aceasta a reușit să își motiveze permanent colegii, să ajute organizația să evolueze organic și să aducă schimbări necesare în domeniul promovării.

Interesul Elenei în ceea ce privește activitatea ANOSR a fost sincer și constant pe tot parcursul său în organizația din care provine, dorindu-și mereu să fie la curent cu situația mișcării studențești la nivel național, implicit susținând pozițiile federației. 

0757 419 513
elena@anosr.ro
Asset 3@4x

Bianca
VAIDA

Vicepreședinte
Proiecte

Bianca este studentă la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Ea s-a alăturat mișcării studențești în anul 2018, în calitate de voluntar al Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare din Timișoara (Liga AC), unde s-a implicat activ în implementarea proiectelor organizației. 

Bianca a ales să se implice în activitatea federației începând cu anul 2019, atât în domeniul managementului proiectelor, cât și în domeniul educațional, prin intermediul Comisiilor suport ANOSR. Pentru Bianca, mișcarea studențească reprezintă o posibilitate de a se dezvolta și o oportunitate de a ajuta studenții și tinerii să se dezvolte și să învețe prin intermediul proiectelor organizate pentru aceștia.

Deschiderea și sociabilitatea sunt punctele forte pe care Bianca își dorește să le valorifice în cadrul federației, oferind studenților cât mai multe oportunități de a se implica în comunitate.

0733 283 460
bianca@anosr.ro
Asset 2@4x

Cati
DRUŢĂ

Vicepreședinte
Financiar

Studentă la Informatică în cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București, Cati a luat contact cu lumea voluntariatului în luna mai a anului 2019, atunci când s-a alăturat departamentului Educațional din cadrul Asociației Studenților la Matematică și Informatică (ASMI), urmând a fi manager de proiect la Alegerile Studenților Reprezentanți (octombrie 2019) și la întocmirea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studențești (august-octombrie 2020). Din luna octombrie a anului 2020 până în aprilie 2021, Cati a ocupat funcția de Director Executiv al ASMI. 

Interacțiunea cu spațiul academic, activitatea organizației de proveniență și implicarea directă în analizarea nevoilor studenților au determinat-o pe Cati să se implice în reprezentarea studențească pe plan național, țintind către dezvoltarea federației și a organizațiilor membre, în special în domeniul financiar. Gândirea critică, simțul analitic, răbdarea și spiritul sociabil sunt caracteristicile ce vor sta la baza acțiunilor pe care Cati le va întreprinde în acest mandat. 

0763 910 572
cati@anosr.ro
ro_RO