Biroul de Conducere

Biroul de Conducere

Poze site 2022-01

Oana Alexandra ȚÎNȚAR

președinte

Delegată de

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj)

Absolventă a Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și actualmente studentă în anul II la specializarea Comunicare și Relații Publice a Facultății de Științe de Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Oana este o persoană organizată și foarte atentă la detalii. Întotdeauna și-a dorit ca prin toate acțiunile sale să aibă un impact pozitiv asupra societății, fapt pentru care a dedicat mult timp voluntariatului, încă din liceu. Mișcarea studențească i-a captat atenția acum 6 ani, când a început să activeze în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj), având ulterior un mandat de coordonator în Biroul de Conducere Extins și două mandate în Biroul de Conducere, ultimul fiind cel de președinte. De asemenea, în anul universitar 2019-2020, Oana a făcut parte din structuri decizionale din cadrul UTC-N, precum Consiliul de Administrație, Senatul universității și Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare. Acest parcurs a determinat dorinţa de a face următorul pas, la nivel naţional.

În ultimii doi ani, Oana a ocupat funcția de Secretar general ANOSR, contribuind activ la dezvoltarea mediului studenţesc și valorificând importanța organizațiilor studențești în formarea tinerilor. Gândirea analitică, abilităţile de comunicare și experienţa în managementul proiectelor reprezintă plusurile majore care, alături de dorința de autodepășire și dedicare, au ajutat-o să fie un om de bază al echipei ANOSR.

Conștientizând impactul pe care contextul pandemic l-a avut asupra studenților, Oana a ales să-și continue parcursul în ANOSR, propunându-și ca în mandatul de președinte să identifice mecanismul optim de capacitare a organizațiilor membre și de revitalizare a mișcării studențești, militând pentru un învățământ superior de calitate.

În prezent, Oana este membru al Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, fiind student evaluator ARACIS începând din anul 2019.

Petronela CADAR

Petronela
CADAR

Vicepreședinte
educațional

Delegată de

Societatea Studenților Europeniști Cluj-Napoca (SSE)

Petronela este studentă în anul ll la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Activitatea ei în domeniul mișcării studențești a început în anul 2021, când a devenit voluntar în cadrul Ligii Studenților Economiști din Iași, unde a fost implicată activ în calitate de Asistent Coordonator al Departamentului Educațional, Coordonator de proiect și Coordonator al Departamentului Educațional. În plus, ea este student evaluator ARACIS din septembrie 2022.

Petronela a ales să se implice activ în mișcarea studențească la nivel național din vara anului 2022, când a devenit membru al Comisiei Educaționale ANOSR. Ea își dorește ca prin funcția de Vicepreședinte educațional să contribuie la dezvoltarea mediului studențesc și la creșterea organizațiilor studențești din țară.

Dorința de a-i ajuta pe oamenii din jurul ei și abilitățile de relaționare, coordonare și spiritul critic sunt principalele lucruri care o caracterizează pe Petronela și consideră că, prin acestea, va contribui cu succes la îmbunătățirea calității învățământului din țară.

0743 596 057
Declarație neapartenență politică
Andreea ARGEȘEANU

Andreea-Raluca ARGEȘEANU

VICEPREȘEDINTE EDUCAȚIONAL INTERIMAR

Delegată de

Liga Studenților din Galați (LSG)

Andreea este absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, iar în prezent este studentă în cadrul masteratului de Literatură și cultură – contexte românești și contexte europene. 

S-a alăturat mișcării studențești din primul an de facultate, în 2018, activând constant în cadrul Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), ocupând în ultimele două mandate funcția de președinte.

Pasiunea pentru reprezentarea studențească s-a remarcat încă de la începutul activității sale în mișcarea studențească, fiind parte din structuri decizionale din cadrul UVT, precum: Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Senatul Universitar, Consiliul de Administrație, Comitetul Director. În martie 2021, tot din dorința de a contribui activ la îmbunătățirea sistemului educațional, a devenit și student evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Fiind o fire perseverentă, Andreea consideră că indiferent de cât de anevoios ar fi parcursul, tinerii au toate motivele să se implice activ în schimbarea și îmbunătățirea mediului din care fac parte. De asemenea, crede că studenții au un cuvânt foarte important de spus, având posibilitatea de a aduce îmbunătățiri considerabile sistemului educațional din România.

Poze site 2022-04

Claudiu Valentin
MARIN

Vicepreședinte
Dezvoltare Organizațională

Delegat de

Asociația Studenților Psihologi din România (ASPR)

Claudiu este student masterand la specializarea Psihologia Resurselor Umane și Sănătate Organizațională, din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind licențiat în domeniul Psihologiei. Activitatea lui în domeniul mișcării studențești a început în anul 2018, în calitate de voluntar al Asociației Studenților Psihologi din România, unde s-a implicat activ, drept coordonator al subdepartamentului de Orientare și Suport, coordonator al departamentului Resurse Umane și Președinte. Claudiu este în prezent reprezentant ASPR în cadrul Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca și membru în grupul de lucru pe siguranță și incluziune al ESU.

Interacțiunea cu domeniul educațional și activitatea din ultimul an de activitate al organizației de proveniență l-au determinat pe Claudiu să se implice în reprezentarea studențească pe plan național, dorind să aducă o plusvaloare modului în care organizațiile membre răspund nevoilor studenților și se dezvoltă.

Incluziunea și starea de bine sunt aspecte importante pe care acesta își dorește să le valorifice în cadrul federației și care se vor reflecta în activitatea sa din acest mandat.

Asset 8@4x

Tamara
CIOBANU

Vicepreședinte
Relaţii Internaţionale

Delegată de

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB)

Tamara studiază la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca masterul Drept internaţional şi comparat al afacerilor, ea fiind şi absolventă a Facultății de Drept din cadrul aceleiaşi universităţi. Activitatea ei în domeniul mișcării studențești a debutat la începutul anului 2017, în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), unde a conturat o pasiune pentru dimensiunea educațională. În plus, informațiile generale dobândite la facultate au perfecționat atât reliefarea unei imagini de ansamblu a actorilor la nivel local și național, care influențează, direct sau indirect, procesul educațional, cât și a politicilor care formează structura de rezistență a domeniului.

Ea a ales să se implice în mișcarea studențească la nivel național, deoarece este o persoană dedicată idealurilor sale și crede cu adevărat în puterea schimbării ce pleacă de la fiecare dintre noi. Consideră că dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret creionează o prioritate pentru învățământul de calitate și că întreaga comunitate academică ar trebui să fie implicată activ în perpetua îmbunătățire a acestora.

Tamara este Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) și membru QA Pool în European Students’ Union.

Asset 8@4x

Tamara
CIOBANU

Vicepreședinte
Relaţii Internaţionale

Tamara studiază la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca masterul „Drept internaţional şi comparat al afacerilor”, ea fiind şi absolventă a Facultății de Drept din cadrul aceleiaşi universităţi. Activitatea ei în domeniul mișcării studențești a debutat la începutul anului 2017, în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), unde a conturat o pasiune pentru dimensiunea educațională. În plus, informațiile generale dobândite la facultate au perfecționat atât reliefarea unei imagini de ansamblu a actorilor la nivel local și național, care influențează, direct sau indirect, procesul educațional, cât și a politicilor care formează structura de rezistență a domeniului.

Ea a ales să se implice în mișcarea studențească la nivel național, deoarece este o persoană dedicată idealurilor sale și crede cu adevărat în puterea schimbării ce pleacă de la fiecare dintre noi. Consideră că dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret creionează o prioritate pentru învățământul de calitate și că întreaga comunitate academică ar trebui să fie implicată activ în perpetua îmbunătățire a acestora.

Tamara este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Asset 4@4x

Ionuț-Robert
GABOR

Vicepreședinte
Relaţii Publice

Elena este absolventă a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, specializarea Cibernetică Economică, iar în prezent este masterandă în cadrul specializării Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor și Resurselor Economice (SIMPRE), din cadrul Academiei de Studii Economice București. 

Determinarea și pasiunea cu care se implică în tot ceea ce face au dus la afirmarea Elenei prin inițiativele de voluntariat, începându-și drumul în acest sens în urmă cu 2 ani, din postura de membru, în Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC). Ulterior, Elena a devenit Director al Departamentului Imagine & Promovare, reușind să inoveze prin ideile sale creative și prin profesionalismul de care a dat întotdeauna dovadă. Aceasta a reușit să își motiveze permanent colegii, să ajute organizația să evolueze organic și să aducă schimbări necesare în domeniul promovării.

Interesul Elenei în ceea ce privește activitatea ANOSR a fost sincer și constant pe tot parcursul său în organizația din care provine, dorindu-și mereu să fie la curent cu situația mișcării studențești la nivel național, implicit susținând pozițiile federației. 

Asset 2@4x

Cati
DRUŢĂ

Vicepreședinte
Financiar

Studentă la Informatică în cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București, Cati a luat contact cu lumea voluntariatului în luna mai a anului 2019, atunci când s-a alăturat departamentului Educațional din cadrul Asociației Studenților la Matematică și Informatică (ASMI), urmând a fi manager de proiect la Alegerile Studenților Reprezentanți (octombrie 2019) și la întocmirea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studențești (august-octombrie 2020). Din luna octombrie a anului 2020 până în aprilie 2021, Cati a ocupat funcția de Director Executiv al ASMI. 

Interacțiunea cu spațiul academic, activitatea organizației de proveniență și implicarea directă în analizarea nevoilor studenților au determinat-o pe Cati să se implice în reprezentarea studențească pe plan național, țintind către dezvoltarea federației și a organizațiilor membre, în special în domeniul financiar. Gândirea critică, simțul analitic, răbdarea și spiritul sociabil sunt caracteristicile ce vor sta la baza acțiunilor pe care Cati le va întreprinde în acest mandat. 

ro_RO