Suntem ANOSR!

Rulează videoul

Context actual

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană. Încă de la înființarea sa, ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție, înființate imediat după revoluție, împreună constituind o echipă bazată pe principii și profesionalism. Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației Naționale.


În prezent, ANOSR numără 121 de organizații studențești din 19 centre universitare și 31 de universități din România.

Scurt Istoric

ANOSR își are rădăcinile în mișcările sociale studențești din toamna anului 1995, cand liderii studenților au resimțit lipsa unei coordonări centrale și eficiente. Astfel, la 4 aprilie 1999, la Timișoara, cu ocazia Săptămânii Internaționale Studențești, are loc Adunarea Generală de Constituire la care au participat 28 de organizații studențești din întreaga țară.

ANOSR a trecut la sfârșitul anului 1999 printr-un adevărat botez al „focului” datorită amplelor mișcări sociale în valuri, moment în care am dovedit că suntem capabili să reprezentăm și să mobilizăm zeci de mii de studenți pe străzile a mai bine de 70% din centrele universitare românești.

ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică abia în aprilie 2000 printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme. Devine astfel prima federație națională studențească din România.

ANOSR a primit în octombrie 2002 statutul de membru cu drepturi depline al Forumului European al Studenților (ESU), devenind prima și unica federație studențească din România recunoscută și reprezentată la nivel european.

Scopul și Obiectivele ANOSR

ANOSR se orientează spre reprezentarea și promovarea intereselor studenților din România sub aspect educațional, social, economic și cultural, atât la nivel național, cât și internațional. Suntem în primul rând o platformă de comunicare între organizațiile membre, urmărind în acest sens să facilităm parteneriatele și schimbul de resurse între organizațiile studențești.

ANOSR are ca obiectiv principal reprezentarea intereselor comune ale studenților, ale membrilor săi, formarea de lideri la nivel național și internațional, precum și promovarea acestora în societate. În relația cu organizațiile membre ne bazăm pe principiile transparenței și non-partizanatului, facilitând accesul oricărei structuri studențești reprezentative și apolitice, la inițiativele noastre. Sprijinim implicarea lor în procesul decizional la toate nivelele.

ANOSR se implică în dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret la nivel național și internațional, formulând și susținând poziția studenților, oferind organizațiilor membre sprijin în implementarea eficientă a acestor politici la nivel local.

ANOSR pledează pentru un stil de lucru nedemagogic, nepartizan, bazat pe fapte, documente relevante și standarde de calitate, precum și pe propuneri reale din partea ambilor parteneri de dialog pentru soluționarea problemelor apărute în cadrul procesului de reformă.

Realizările ANOSR

- Realizarea celui mai mare studiu național studențesc (20.000 de studenți - în anul 2011) și a petiției record „Studenți pentru viitorul României!” (peste 10.000 de semnături fizice - în anul 2013);
- Facilitarea primei mobilități interne a studenților;
- Realizarea primelor dezbateri din România privind Calitatea în Educație și Procesul Bologna;
- Campania 6% pentru educație (aproape 10.000 de studenți din întreaga țară au protestat în stradă, militând pentru importanța finanțării sistemului educațional);
- Evaluarea cadrelor didactice de studenți obligatorie prin lege;
- Principiul învățământului centrat pe student inclus în Legea educației naționale;
- Contractele de studii nu se pot modifica în timpul anului;
- Actele de studii (adeverințe, carnete, legitimații, diplome) se eliberează gratuit;
- Universitățile trebuie să asigure locuri de practică pentru minim 30% din studenți;
- Înființarea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră în universități, consiliere vocațională și psihologică gratuită și minim 1 consilier la 2000 de studenți;
- Cuantum minim al burselor la nivel național (actualmente – 580 de lei/lună);
- Interdicția de a face profit sau de a colecta fond de rulment în căminele din România;
- Reprezentarea studenților în diferite structuri, precum în Consiliul de Administrație al universităților;
- Introducerea de criterii de calitate (numărul de locuri de cazare în cămin, contribuția la fondul de burse) în finanțarea suplimentară a universităților;
- Creșterea alocației pentru bursele studențești, după o stagnare de mai mult de 6 ani, cu 191,3% în anul 2017 și acordarea acestora și pe perioada vacanțelor;
- Obținerea gratuității la transportul feroviar intern pentru toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență din România;
- Creșterea subvenției cămine-cantine cu peste 60% în anul 2021, față de anul 2016;
- Creșterea numărului total de locuri de tabără de la 6.000 la 10.000 (2018);
- Peste 60 de modificări aduse și integrate în proiectul inițial al Legii Educației Naționale;
- Singurul reprezentant legitim al studenților din România la nivel european și global;
- Primele documente programatice privind Mișcarea Studențească și în rolul ei în societate;
- Singurele campanii naționale de informare și conștientizare cu privire la drepturile studenților („Ce te doare?”) și reformele din Învățământul Superior („Săptămâna Bologna în Universități”).

Structura ANOSR

1. Adunarea Generală - 121 organizații membre

2. Biroul de Conducere:
- Președinte
- Secretar General
- Vicepreședinte Educațional
- Vicepreședinte Educațional
- Vicepreședinte Educațional
- Vicepreședinte Tineret
- Vicepreședinte Relații Interne
- Vicepreședinte Relații Interne
- Vicepreședinte Dezvoltare Organizațională
- Vicepreședinte Relații Internaționale
- Vicepreședinte Relații Publice
- Vicepreședinte Proiecte
- Vicepreședinte Financiar

3. Comisia de Cenzori

4. Comisiile suport pe domenii de activitate:
- Comisia Educațională (Edu)
- Comisia pentru Dezvoltare Organizațională (CDO)
- Comisia pentru Dezvoltare Regională (CDR)
- Comisia de Relații Publice (CRP)
- Comisia pentru Proiecte și Atragere de Fonduri (CPAF)

Membri ANOSR

1. Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918! Alba Iulia
2. Liga Studenților „Pintea Viteazul” Baia Mare
3. Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni
4. Asociația Tinerilor Basarabeni din Brașov
5. Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune București
6. Clubul de Turism și Ecologie ECOTUR București
7. Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică București
8. Societatea Studenților în Farmacie București
9. Asociația Studențească Philos București
10. Asociația Studenților în Drept București
11. Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București
12. Asociația Studenților la Matematică și Informatică
13. Asociația Studenților la Psihologie și Ştiințele Educației București
14. Asociația Studenților la Sociologie și Asistență Socială din Universitatea din București
15. Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca
16. Asociația Studenților de la Facultatea de Business Cluj-Napoca
17. Asociația Studenților Fizicieni din Universitatea „Babeș-Bolyai”
18. Asociația Studenților Kinetoterapeuți din Universitatea „Babeș-Bolyai”
19. Asociația Studenților Psihologi din România
20. Organizația Studenților din Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
21. Societatea Studenților Europeniști Cluj-Napoca
22. Organizația Studenților Farmaciști Cluj-Napoca
23. Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
24. Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța
25. Liga Studenților - Universitatea „Ovidius” din Constanța
26. Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
27. Asociația Studenților Contabili din Iași
28. Asociația Studenților la Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
29. Asociația Studenților Francofoni din Iași
30. Asociația Studenților la Relații Publice și Comunicare Iași
31. Liga Studenților Economiști Iași
32. Asociația Studenților Bioingineri Iași
33. Societatea Studenților Farmaciști Iași
34. Societatea Studenților Mediciniști Iași
35. Societatea Studenților Stomatologi Iași
36. Asociația Geografică „Simion Mehedinți” Oradea
37. Asociația Studenților Farmaciști Oradea
38. Asociația Studenților Stomatologi din Oradea
39. University of Petroșani Students Union
40. Asociația Studențească Solidus Sibiu
41. Asociația Studenților în Psihologie Sibiu
42. Asociația Studenților din Universitatea Suceava
43. Asociația Studenților Farmaciști din Târgu Mureș
44. Asociația Studenților Maghiari Târgu Mureș
45. Liga Studenților din Târgu Mureș
46. European Medical Students' Association Timișoara
47. Liga Studenților Farmaciști din Timișoara
48. Asociația de la 4 Timișoara
49. International Association of Civil Engineering Students Timișoara
50. Liga Studenților Chimiști din Timișoara
51. Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare
52. Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică Timișoara
53. Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații
54. Liga Studenților Facultății de Management în Producție și Transporturi
55. Liga Studenților din Facultatea de Mecanică Timișoara
56. Liga Studenților din Facultatea de Stiințe ale Comunicării
57. Organizația Studențească ”Traian Lalescu”
58. Asociația Studenților la Psihologie și Sociologie din Timișoara
59. The European Law Students' Association Timișoara
60. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara
61. Organizația Studentilor Basarabeni din Timișoara
62. Organizația Studenților de la Litere
63. The European Law Students' Association Oradea
64. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Pitești
65. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales România
66. Asociația Națională a Surzilor din România-Filiala Tineret
67. Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației „Cognosis”
68. The European Law Students' Association România
69. Societatea Studențească de Chirurgie din România
70. Board of European Students of Technology Timișoara
71. Asociația Voluntari pentru Idei și Proiecte
72. Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Arad
73. Liga Studenților din Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
74. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Arad
75. Asociația Studenților de la Mincu
76. Asociația Studenților Romi Romano Suno din Cluj Napoca
77. European Medical Students' Association Cluj Napoca
78. The European Association of Aerospace Students Cluj-Napoca
79. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Constanța
80. Asociația Studenților Stomatologi Ovidius Constanța
81. Organizația Studenților Basarabeni din Constanța
82. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Craiova
83. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Galați
84. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Iași
85. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Oradea
86. Asociația „Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie
87. Asociația Studenților la Psihologie Oradea
88. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Suceava
89. Asociația Tinerilor Basarabeni din Mureș
90. Societatea Studenților în Medicină Timișoara
91. Asociația Studenților Timoceni din Timișoara
92. The European Law Students' Association Târgu Mureș
93. European Students of Industrial Engineering and Managment Local Group Târgu-Mureș
94. Asociația Studenților UNArte București
95. Asociația Studenților Militari Brașov/Asociația Studenților din Academia Forțelor Aeriene
96. The European Law Students' Association Brașov
97. Asociația Studenților Economiști din România
98. Asociația Studenților Europeni AEGEE București
99. Organizația Studenților Basarabeni din București
100. Asociația Studenților Europeni AEGEE Cluj-Napoca
101. Asociația Studenților Arhitecți din Cluj-Napoca
102. Liga Studenților Danubius Galați
103. Liga Studenților Hunedoara
104. Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi Iași
105. Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor Iași
106. Asociația Studenților Europeni AEGEE Ploiești
107. Liga Absolvenților și Studenților la Ştiințe Politice și Relații Internaționale Sibiu
108. Clubul Studenților Economiști Sibiu
109. Societatea Studenților Mediciniști „Hipocrates” Sibiu
110. Organizația Studenților Farmaciști Sibiu
111. Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia
112. International Students Organization of Timișoara
113. Timișoara Dental Students Association
114. Asociația Studenților în Medicină Veterinară Timișoara
115. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Timișoara

Vă așteptăm să intrați în echipa ANOSR!
REPREZENTĂM VIITORUL!

ro_RO
Sari la conținut