Ce au obținut studenții prin noul CDOS?

Published by dev_admin on

Ce au obținut studenții prin noul CDOS?

În urma publicării în Monitorul Oficial, noul Cod al Drepturilor și Obligațiilor Studenților (CDOS) aduce numeroase drepturi suplimentare pentru toți beneficiarii direcți ai procesului educațional din România.

Începând cu primele demersuri inițiate de ANOSR în anul 2006, finalizate cu adoptarea primului Cod al drepturilor și obligațiilor studentului la data de 30 martie 2012, respectarea și promovarea drepturilor tuturor studenților din România a reprezentat dintotdeauna o prioritate a federației. Astfel, ANOSR a elaborat și transmis Ministerului Educației, în data de 15.11.2023, propunerea federației privind Codul drepturilor și obligațiilor studentului, concepută în baza dezideratelor studenților, identificate atât în cadrul consultărilor organizate cu reprezentanții studenților și organizațiile studențești din întreaga țară, cât și prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale federației.

ANOSR s-a implicat în toate procesele care au dus la adoptarea prezentului ordin, pornind de la primele discuții purtate cu reprezentanții Direcției Generale de Învățământ Superior a Ministerului Educației și continuând până la solicitarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ publicat în transparență decizională, fiind singura federație națională studențească prezentă. 

Printre cele mai importante propuneri ale ANOSR integrate în actul normativ se numără:

 • Includerea dreptului studenților de a beneficia de acces gratuit la bazele sportive și bazinele de înot ale instituției de învățământ superior, în măsura în care acestea există, în afara orarului activităților didactice programate în aceste spații;

 • Introducerea dreptului studenților de a evalua calitatea stagiului de practică efectuat și a dreptului de a beneficia pe parcursul anului universitar în care se va desfășura practica de specialitate, de o prezentare a partenerilor de practică ai instituției de învățământ superior, precum și reglementarea atribuțiilor tutorelui de practică în regulamentul instituțional privind desfășurarea practicii;

 • Reglementarea faptului că suportul de curs va fi pus la dispoziția studenților, în limba de predare a disciplinei aferente, în primele două săptămâni de la începerea fiecărui semestru;

 • Introducerea dreptului studenților de a dispune de software specializat pentru stabilirea gradului de similitudine, pus la dispoziție de instituția de învățământ superior, în elaborarea lucrărilor academice;

 • Reglementarea faptului că studenții pot evalua în mod anonim activitatea studenților reprezentanți, în baza unei metodologii adoptate de Senatul universitar, rezultatele statistice ale evaluărilor fiind diseminate ulterior studenților;  

 • Introducerea dreptului studenților de a avea acces, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea evaluării, la toate informațiile necesare astfel încât aceștia să-și poată valida nota pentru fiecare disciplină;

 • Implicarea studenților reprezentanți și a organizațiilor studențești în sistemul de monitorizare a respectării prevederilor CDOS de la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior; 

 • Reglementarea consultării studenților reprezentanți și a organizațiilor studențești în elaborarea planurilor de măsuri de remediere a deficiențelor identificate de către studenți prin intermediul raportului privind respectarea prevederilor CDOS;

 • Desfășurarea de întâlniri periodice între conducerea instituției de învățământ superior/facultății și reprezentanții asociațiilor studențești legal constituite sau studenții reprezentanți, în vederea monitorizării implementării planului de măsuri de remediere a deficiențelor identificate de către studenți prin intermediul raportului privind respectarea prevederilor CDOS;

 • Detalierea conținutului fișelor disciplinelor și publicarea lor în formă actualizată pe site-ul universității / platforma de e-Learning în primele 2 săptămâni de la începerea semestrului;

 • Reglementarea faptului că instituțiile de învățământ superior trebuie să elaboreze o metodologie distinctă privind desfășurarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice, proces în cadrul căruia să fie asigurat caracterul anonim al feedback-ului acordat din partea studenților;

 • Reglementarea obligativității ca fiecare universitate să elaboreze norme specifice cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de tutorat, precum și în legătură cu activitatea și responsabilitățile tutorilor/îndrumătorilor cadre didactice;

 • Introducerea posibilității ca studenții să aibă acces la regulamente, hotărâri, decizii și procese verbale și în format de date deschise („open data”), dacă este solicitat acest aspect;

 • Introducerea obligativității universităților de a realiza pe parcursul anului universitar cel puțin o prezentare publică pentru studenți cu privire la programele de mobilitate naționale și internaționale disponibile pentru aceștia și de a oferi studenților interesați programe și servicii de informare și consiliere gratuite.

Salutăm deschiderea Ministerului Educației privind colaborarea cu ANOSR în elaborarea actului normativ și, chiar dacă forma adoptată nu cuprinde toate prevederile propuse de federație, considerăm că acest cod extinde drepturile studenților și aduce o serie de măsuri pozitive pentru toți beneficiarii direcți ai învățământului superior din România. ANOSR va evidenția propunerile care nu au fost integrate în actul normativ într-o postare viitoare.

en_GB
Skip to content