Raportul privind implementarea Programului Național „Tabere studențești” 2021

Published by dev_admin on

Raportul privind implementarea Programului Național „Tabere studențești” 2021

ANOSR redactează anual Raportul cu privire la implementarea Programului Național „Tabere studențești”. Acest document reprezintă o analiză asupra modului în care Programul Național „Tabere studențești” a fost implementat în anul 2021 – an marcat de restricțiile pandemice –, din perspectiva studenților, propunând în același timp o serie de măsuri care să îmbunătățească calitatea programului în anii următori.

Scopul acestor tabere este de a-i motiva pe studenți să performeze din punct de vedere academic și să se implice în activități extracurriculare, dar și de a oferi oportunități studenților proveniți din medii defavorizate. Majoritatea covârșitoare a studenților beneficiari confirmă atingerea acestei ținte, întrucât dintre respondenții noștri, 84% consideră acest program ca fiind extrem de util, iar 15% îl consideră util în mare măsură.

Din păcate, satisfacția pe care acest program o aduce studenților este umbrită de neregulile consecvente în organizarea acestor tabere studențești. Printre acestea amintim imposibilitatea studenților de a-și asigura mesele cu suma alocată de doar 52 de lei/zi, condițiile de cazare precare în cadrul unora dintre locații, nerespectarea măsurilor de siguranță împotriva răspândirii SARS-CoV-2, dar și perioada mult prea scurtă de promovare a programului care le-a pus piedici în accesarea unui loc în taberele studențești.

ANOSR s-a implicat activ atât în demararea efectivă a programului, cât și în monitorizarea acestui proces, prin adrese transmise către instituțiile cheie din organizarea PNTS. 

În cele din urmă, pe baza rezultatelor prezentate în raport și în urma analizării acestora, ANOSR propune o serie de recomandări către toți actorii implicați în organizarea și implementarea Programului Național „Tabere studențești”, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), universități și casele de cultură ale studenților (CCS), după cum urmează:

 •       Creșterea considerabilă a numărului de locuri la cel puțin 7.500 de beneficiari pentru anul 2022;
 •       Lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești”, încă din luna ianuarie, pentru a exista timp în vederea îmbunătățirii fără a grăbi procesul în sine;
 •       Adoptarea metodologiei prin ordin de ministru și transmiterea ei către universități cel târziu în luna martie, astfel încât calendarul acesteia să fie unul care să permită promovarea acestei oportunități în timp util în rândul studenților, respectiv pentru ca aceștia să aibă timp suficient pentru a-și întocmi dosarele;
 •       Digitalizarea tuturor proceselor administrative în universități în privința derulării PNTS și simplificarea procesului în privința repartizărilor;
 •       Publicarea pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului a rapoartelor de implementare a taberelor;
 •       Reintroducerea taberelor de iarnă a căror importanță în motivarea studenților cu rezultate academice deosebite și în reducerea inechităților socio-economice este la fel de mare precum cea a taberelor de vară, mai ales luând în considerare faptul că perioada vacanței de vară este de multe ori folosită de studenți pentru desfășurarea activităților de practică, pentru câștigarea unor surse suplimentare de venit sau pentru dobândirea de experiență pe piața muncii prin internship-uri/locuri de muncă sezoniere;
 •       Revenirea la desfășurarea PNTS în modul anterior anului 2020 în privința numărului de serii de tabără și a perioadelor de desfășurare, concomitent cu menținerea unui număr ridicat de locuri pentru luna august;
 •       Sancționarea Caselor de Cultură ale Studenților care prezintă derapaje în consultarea studenților;
 •       Perioada de aplicare pentru acreditare a persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate să fie de 15 zile lucrătoare;
 •       Creșterea subvenției alocate pentru masă și cazare la 170 de lei/student/zi;
 •       Verificarea cu rigurozitate a condițiilor oferite de unitățile de cazare alese;
 •       Revenirea la comandamentul format din 2 studenți;
 •       Revenirea la o formulă de acreditare ajustată, cu oferirea unei acreditări pe termen mai lung, în lipsa unor sesizări din partea studenților care să determine necesitatea reacreditării, și consolidarea implicării studenților în proces;
 •       Menționarea clară în Metodologie a eligibilității studenților din ani terminali;
 •       Crearea unui mecanism transparent, predictibil și just de repartizare a locurilor rămase libere după prima fază de repartizare, astfel încât să se elimine repartizările „din pix”;
 •       Implicarea cât mai activă a reprezentanților tuturor organizațiilor studențești, legal constituite din centrul universitar în procesul de selecție și acordare a locurilor de tabără destinate studenților care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților;
 •       Afișarea pe site-ul propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților a perioadei de consultare și a criteriilor de selecție;
 •       Prețurile practicate în locațiile de tabără să asigure trei mese/zi fără a exista alte costuri suplimentare suportate de studenți și reglarea acestui mecanism prin Metodologie și procedura de acreditare;
 •       Implicarea studenților reprezentanți în Consiliile de administrație ale CCS-urilor în toate etapele pe care le derulează și elaborarea unui raport public al acestora privind modul în care CCS a gestionat procedura;
 •       Stabilirea unor mecanisme de monitorizare și evaluare a Caselor de Cultură ale Studenților în ceea ce privește gestionarea procedurii;
 •       Stabilirea prin Metodologie a unor criterii transparente de selecție pentru beneficiarii taberelor studențești care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților, participarea studenților din CA CCS și a organizațiilor studențești ca membri în comisia de selecție;
 •       Fiecare agent economic să intre în Programul Național de „Tabere Studențești” cu un număr minim de serii.

0 Comments

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

en_GB