Raportul privind respectarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului la nivel național pentru anul universitar 2021-2022

Published by dev_admin on

Raportul privind respectarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului la nivel național pentru anul universitar 2021-2022

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) publică Raportul privind respectarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului la nivel național pentru anul universitar 2021-2022. Această analiză este realizată anual, cu scopul de a surprinde starea de fapt din universitățile din România în ceea ce privește modul în care Statutul Studentului, un document esențial al vieții studențești, este reglementat și respectat.

Constatăm cu dezamăgire că la 10 ani de când această obligație trebuia îndeplinită, 17% dintre universitățile de stat din România fie nu au adoptat, fie nu au publicat pe site Codul la nivel universitar. Totodată, doar 1 dintre cele 37 de drepturi garantate de OMECTS 3666/2012 se regăsește în toate codurile universitare adoptate, însă în ceea ce privește preluarea obligațiilor studenților, 25% din obligațiile stipulate la nivel național au fost integrate.

Din perspectiva concluziilor și recomandărilor esențiale pe care federația le formulează în legătură cu respectarea prevederilor Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului, amintim necesitatea adoptării și publicării Codului în toate instituțiile de învățământ superior din România, obligativitatea punerii la dispoziția studenților a suporturilor de curs în mod gratuit pentru toate disciplinele, caracterul esențial al accesibilizării învățământului pentru studenții cu dizabilități de orice tip, nevoia investițiilor în baza tehnico-materială, în special în zona locurilor de cazare, precum și revizuirea periodică a planurilor de învățământ, cu implicarea studenților și a absolvenților.

Toate recomandările formulate în cadrul raportului pot fi implementate atât de instituțiile de învățământ superior, individual, în baza autonomiei universitare, dar și de Ministerul Educației (ME), prin adoptarea unor politici publice în acest sens și prin stimularea, inclusiv financiară, a derulării unor anumite activități sau prin aplicarea de sancțiuni acolo unde este cazul.

Raportul integral este disponibil aici:

en_GB