Management office

Management office

Foto BC-03

Oana Alexandra ȚÎNȚAR

chairman

Delegată de

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj)

Absolventă a Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și actualmente studentă în anul II la specializarea Comunicare și Relații Publice a Facultății de Științe de Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Oana este o persoană organizată și foarte atentă la detalii. Întotdeauna și-a dorit ca prin toate acțiunile sale să aibă un impact pozitiv asupra societății, fapt pentru care a dedicat mult timp voluntariatului, încă din liceu. Mișcarea studențească i-a captat atenția acum 6 ani, când a început să activeze în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj), având ulterior un mandat de coordonator în Biroul de Conducere Extins și două mandate în Biroul de Conducere, ultimul fiind cel de președinte. De asemenea, în anul universitar 2019-2020, Oana a făcut parte din structuri decizionale din cadrul UTC-N, precum Consiliul de Administrație, Senatul universității și Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare. Acest parcurs a determinat dorinţa de a face următorul pas, la nivel naţional.

În perioada 2020-2022, Oana a ocupat funcția de Secretar general ANOSR, contribuind activ la dezvoltarea mediului studenţesc și valorificând importanța organizațiilor studențești în formarea tinerilor. Gândirea analitică, abilităţile de comunicare și experienţa în managementul proiectelor reprezintă plusurile majore care, alături de dorința de autodepășire și dedicare, au ajutat-o să fie un om de bază al echipei ANOSR.

Conștientizând impactul pe care contextul pandemic l-a avut asupra studenților, Oana a ales să-și continue parcursul în ANOSR, propunându-și ca în mandatul de președinte să identifice mecanismul optim de capacitare a organizațiilor membre și de revitalizare a mișcării studențești, militând pentru un învățământ superior de calitate.

În prezent, Oana este membru al Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, fiind student evaluator ARACIS începând din anul 2019.

Foto BC-01

Daniel-Mădălin VRĂJESCU

vicepreședinte executiv

Delegat de

Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC)

Foto BC-09

Ioana
SPOIALĂ

secretar general

Delegată de

Asociaţia Studenţilor la Psihologie și Ştiinţele Educaţiei (ASPSE)

Ioana a absolvit specializarea Pedagogie la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, iar în prezent urmează studiile programului de masterat Formarea formatorilor la aceeași instituție de învățământ superior.

Aceasta se implică în mișcarea studențească de cinci ani, inițial din postura de membru al Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS), ulterior și al Asociației Studenților la Psihologie și Științele Educației (ASPSE) și, finalmente, al Comisiei Educaționale a federației.

De-a lungul timpului, Ioana a ocupat și diverse roluri de reprezentare, în Consiliul facultății și în Senatul universitar, pe care le-a îmbrățișat din curiozitate și din dorința de schimbare. Și-a îndeplinit mereu atribuțiile cu responsabilitate, dar și cu pasiune pentru educație și pentru o viață studențească incluzivă și de calitate.

Încă din copilărie Ioana visează să lucreze în educație și să contribuie la crearea unui învățământ adaptat nevoilor fiecăruia dintre noi, iar organizațiile studențești i-au oferit mediul propice să o facă. Lucrând alături de alți tineri dornici să dezvolte un sistem educațional mai bun, a învățat să-și valorifice calitățile și să-și dezvolte competențele necesare. Ioana este o persoană atentă la detalii, empatică și deschisă, cu o gândire critică dezvoltată și cu bune abilități de organizare și planificare.

Ioana are încredere în potențialul tinerilor și al studenților de a îmbunătăți societatea, prin implicarea activă în mediile sociale, academice și culturale în care trăiesc, iar acest fapt o motivează să fie ea însăși în continuare parte din mișcarea studențească și din schimbare.Foto BC-02

Andreea-Raluca ARGEȘEANU

VICEPREȘEDINTE EDUCAȚIONAL

Delegată de

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT)

Andreea este absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, iar în prezent este studentă în cadrul masteratului de Literatură și cultură – contexte românești și contexte europene. 

S-a alăturat mișcării studențești din primul an de facultate, în 2018, activând constant în cadrul Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), ocupând în ultimele două mandate funcția de președinte.

Pasiunea pentru reprezentarea studențească s-a remarcat încă de la începutul activității sale în mișcarea studențească, fiind parte din structuri decizionale din cadrul UVT, precum: Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Senatul Universitar, Consiliul de Administrație, Comitetul Director. În martie 2021, tot din dorința de a contribui activ la îmbunătățirea sistemului educațional, a devenit și student evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Fiind o fire perseverentă, Andreea consideră că indiferent de cât de anevoios ar fi parcursul, tinerii au toate motivele să se implice activ în schimbarea și îmbunătățirea mediului din care fac parte. De asemenea, crede că studenții au un cuvânt foarte important de spus, având posibilitatea de a aduce îmbunătățiri considerabile sistemului educațional din România.

Foto BC-05 (1)

Petronela
CADAR

Vice President
educațional

Delegată de

Liga Studenților Economiști (LSE)

Petronela a urmat cursurile Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în prezent este studentă la Facultatea de Litere, din cadrul Universității din București. Activitatea ei în domeniul mișcării studențești a început în anul 2021, când a devenit voluntar în cadrul Ligii Studenților Economiști din Iași, unde a fost implicată activ în calitate de Asistent Coordonator al Departamentului Educațional, Coordonator de proiect și Coordonator al Departamentului Educațional. În plus, ea a devenit student evaluator ARACIS în luna septembrie 2022.

Petronela a ales să se implice activ în mișcarea studențească la nivel național din vara anului 2022, când a devenit membru al Comisiei Educaționale ANOSR. Ea își dorește ca prin funcția de Vicepreședinte educațional să contribuie la dezvoltarea mediului studențesc și la creșterea organizațiilor studențești din țară.

Dorința de a-i ajuta pe oamenii din jurul ei și abilitățile de relaționare, coordonare și spiritul critic sunt principalele lucruri care o caracterizează pe Petronela și consideră că, prin acestea, va contribui cu succes la îmbunătățirea calității învățământului din țară.Foto BC-10

Antonio-Cristian
STAN

Vice President
educațional

Delegat de

Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune (ASCIG)

Antonio este student în anul lll, la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), la specializarea Studii de Securitate. 

Acesta și-a început activitatea în domeniul reprezentării studențești în anul 2021, când a devenit voluntar în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), fiind implicat activ în cadrul tuturor activităților organizației, atât interne, cât și externe. Pasiunea sa pentru mișcarea studențească a luat naștere în cadrul departamentului Educațional, unde a fost repartizat după recrutări. În anul 2022, Antonio a devenit coordonatorul respectivului departament și, implicit, membru în Biroul de Conducere OSUBB. 

De altfel, în afara activității desfășurate în cadrul organizației, entuziasmul lui Antonio pentru domeniul educațional se poate observa și prin apartenența sa, în calitate de student reprezentant, la structurile decizionale din UBB, precum Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din universitate și Consiliul Facultății de Istorie și Filosofie, dar și prin dorința sa de a contribui la îmbunătățirea calității sistemului de învățământ superior, fiind student evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). 

Antonio a început să se implice în mișcarea studențească la nivel național  când a intrat în Comisia educațională a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Acum, prin intermediul funcției de Vicepreședinte educațional, dorește să aducă plusvaloare întregii arii a reprezentării studențești. Determinarea, pasiunea și perseverența sunt caracteristici definitorii ale sale, care îi vor fi de folos pe parcursul mandatului. 
Foto BC-07

Cosmina-Paula
BELDEAN

Vicepreședinte dezvoltare organizațională

Delegată de

Asociația Studenților la Relații Publice și Comunicare (PRIME Iași)

Paula este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai și, în prezent, studentă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, la specializarea Comunicare și Relații Publice, în cadrul aceleiași universități. 

Aceasta și-a început parcursul în mișcarea studențească în anul 2021, în cadrul Organizației Studenților de la Litere, unde a activat ca membru activ, iar mai apoi, din dorința de a oferi mai mult, a ocupat funcția de Coordonator al Departamentului de Imagine & PR.  

Ulterior, Paula a făcut și primii pași spre federație alăturându-se Comisiei de Relații Publice și Comisiei pentru Dezvoltare Organizațională, structuri prin intermediul cărora a susținut scopul și demersurile ANOSR. De asemenea, Paula, este student evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Astfel, ambiția și dorința sa constantă de a se implica în activități extracurriculare, în beneficiul celor din jur, au constituit factorii cheie care au ghidat-o către mișcarea studențească. Paula înțelege că schimbările pozitive nu vin de la sine și că este esențial să acționezi pentru a aduce îmbunătățiri reale în comunitate.Foto BC-06

Rita Stefania CHENGHE

Vicepreședinte dezvoltare organizațională

Delegată de

Liga Studenților ”Pintea Viteazul” (LSPV)

Rita este absolventă a specializării Psihologie din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și, în prezent, este studentă la Relații Internaționale și Studii Europene, Facultatea de Studii Europene, din cadrul aceleiași universități.

Parcursul Ritei în mișcarea studențească a început în anul 2020, când a devenit voluntar al Asociației Studenților Psihologi din România (ASPR), ocupând funcția de președinte al organizației ulterior, în mandatul 2022-2023. În această perioadă, Rita a deținut și statutul de membru observator ASPR în Consiliul Facultății. Experiența sa la nivel național a început în vara anului 2021, când aceasta a devenit membru al Comisiei pentru dezvoltare organizațională. De asemenea, din iunie 2023, Rita este student evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Aceste experiențe i-au dezvoltat pasiunea pentru mișcarea studențească, astfel ea dorind să contribuie activ la dezvoltarea federației și a organizațiilor membre, pentru ca acestea să-și atingă potențialul maxim în activitatea lor, fiind în același timp un spațiu în care voluntarii pot să se simtă siguri și să evolueze pe plan profesional și personal.

Daciana-11

Daciana
POP

Vicepreședinte relații internaționale

Delegată de

Societatea Studenților Europeniști (SSE)

Daciana este studentă la Facultatea de Studii Europene, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, urmând programul de masterat Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor. Totodată, este absolventă a programului de licență Relații internaționale și studii europene din cadrul aceleași instituții.

Parcursul Dacianei în mișcarea studențească își are rădăcinile în anul 2019, când a devenit voluntar al „Societății Studenților Europeniști” – pas care i-a alimentat dorința de a se implica din ce în ce mai activ în sfera voluntariatului și a reprezentării studențești. În cadrul organizației a ocupat două funcții de conducere: Vicepreședinte relații externe (timp de un mandat) și Președinte (timp de două mandate).

Din anul 2022, aceasta și-a continuat parcursul ca student reprezentant în senatul universitar, iar un an mai târziu, ca student reprezentant în Consiliul Studenților EUTOPIA (alianța de universități europene în care UBB este membră).

Suma experiențelor acumulate în anii de studenție și sentimentul puternic de apartenență la comunitatea studențească i-au dezvoltat pasiunea pentru educație și reprezentare la nivel internațional, motiv pentru care a ales să-și valorifice dorința de implicare în cadrul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Valori precum diversitatea, incluziunea și spiritul comunitar îi alimentează perseverența și o fac să creadă că schimbarea în bine este posibilă. 

Foto BC-11

Denis Florinel
PRUNĂ

Vicepreședinte relații publice

Delegat de

Asociația Studențească din cadrul Facultății de Științe ale Comunicării
(Liga FSC)

Absolvent al specializării Comunicare și Relații Publice, la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara, în prezent Denis este student la programul de masterat Comunicare, Relații Publice și Media Digitală, în cadrul aceleiași facultăți. 

Acesta este o persoană cu spirit civic, care a dat dovadă de-a lungul timpului de multă dorință de implicare și dedicare pentru cauza pe care o susține. A intrat în mișcarea studențească acum 4 ani, ca membru al Asociației Studențești din cadrul Facultății de Științe ale Comunicării Universitatea Politehnica Timișoara (Liga FSC) și de atunci este motivat de dorința de a îmbunătăți continuu mediul în care trăiește, fie academic sau social. Parcursul său în Liga FSC a fost marcat și de două mandate în biroul de conducere al asociației, ultimul fiind cel de președinte. În paralel, Denis a fost parte din structuri decizionale la nivel de facultate, precum Consiliul Facultății de Științe ale Comunicării și Biroul Consiliului Facultății de Științe ale Comunicării, în calitate de student reprezentant.

Din dorința de a sprijini activitatea federației, a devenit Vicepreședinte relații publice în urma Adunării generale din cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România, 10-21 august 2023. 

Octavian SAUCIUC

Octavian Ioan
SAUCIUC

Vice President
project

Delegat de

Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS)

Octavian este student masterand la specializarea Traductologie Latino-Romanică din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, absolvent al programului de Licență Filologie Portugheză – Catalană la aceeași facultate, promoția 2022.

Este o persoană implicată în voluntariat încă din timpul liceului, fiind Coordonator de Voluntari al Romanian International University Fair (RIUF) sau PROEDUS. Activitatea în domeniul mișcării studențești a început în anul 2020, în calitate de voluntar al Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București, unde s-a implicat activ, drept Asistent-Coordonator al departamentului de Resurse Umane, Coordonator de Proiecte și Reprezentant în cadrul Consiliului Facultății.

Experiența acumulată în cadrul asociației de proveniență precum și implicarea în cadrul Comisie de Proiecte și Atragere de Fonduri l-au determinat să se implice în mișcarea studențească la nivel național.

Octavian este Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior)

Asset 8@4x

Tamara
CIOBANU

Vice President
International relations

Tamara is studying for a master's degree in "International and Comparative Business Law" at the "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca, and is also a graduate of the Faculty of Law at the same university. Her activity in the field of student movement began in early 2017, within the Student Organization of Babeș-Bolyai University (OSUBB), where she outlined a passion for the educational dimension. In addition, the general information obtained at the faculty has improved both the highlighting of an overview of the actors at local and national level, which directly or indirectly influences the educational process, and of the policies that form the resistance structure of the field.

She has chosen to get involved in the student movement at the national level, because she is a person dedicated to her ideals and truly believes in the power of change that comes from each of us. Considers that the development of education and youth policies is a priority for quality education and that the entire academic community should be actively involved in their continuous improvement.

Tamara is also a student evaluator ARACIS (Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education).

Asset 4@4x

Ionut-Robert
GABOR

Vice President
Public relations

Elena is a graduate of the Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics, specialization in Economic Cybernetics, and is currently a master's student in Computer Systems for Management of Processes and Economic Resources (SIMPRE), from the Bucharest Academy of Economic Studies. 

The determination and passion with which she gets involved in everything she does led to Elena's assertion through volunteer initiatives, starting her journey in this regard 2 years ago, from her position as a member of the Cybernetics Students Union (SiSC). Later, Elena became Director of the Image & Promotion Department, managing to innovate through her creative ideas and the professionalism she has always shown. It has managed to motivate its colleagues on an ongoing basis, to help the organization evolve organically and to bring about the necessary changes in the field of promotion.

Elena's interest in ANOSR's activity was sincere and constant throughout her organization, always wanting to be aware of the situation of the student movement at the national level, implicitly supporting the positions of the federation. 

Asset 2@4x

Cati
DRUȚĂ

Vice President
Financial

A student of Computer Science at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Bucharest, Cati got in touch with the world of volunteering in May 2019, when she joined the Education Department of the Association of Students of Mathematics and Computer Science (ASMI), to be project manager for the Election of Student Representatives (October 2019) and for the drafting of the Code of Student Rights and Obligations (August-October 2020). From October 2020 to April 2021, Cati held the position of Executive Director of ASMI. 

The interaction with the academic space, the activity of the organization of origin and the direct involvement in analyzing the needs of the students determined Cati to get involved in the student representation at national level, aiming at the development of the federation and member organizations, especially in the financial field. Critical thinking, analytical sense, patience and sociable spirit are the characteristics that will underlie the actions that Cati will undertake in this term. 

en_GB