Increasing the capacity of student organizations to be active stakeholders of civil society

Increasing the capacity of student organizations to be active stakeholders of civil society

We work together for a green, competitive and inclusive Europe!

Proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile” are scopul de a crea o rețea națională de organizații studențești active la nivel local în procesul de monitorizare a drepturilor studenților și proactive în procesul de inițiere și amendare a politicilor publice locale și nationale, prin creșterea capacității organizaționale și a sustenabilității organizațiilor studențești membre ANOSR.

Proiectul este derulat de ANOSR în perioada martie 2022 – ianuarie 2024 și beneficiază de o finanțare în valoare de 141 470 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Direcțiile principale ale proiectului

Direcțiile principale urmărite de proiect au fost următoarele:

1. Dezvoltarea unui sistem de watchdog la nivel local pentru organizațiile studențești
2. Influențarea politicilor publice la nivel local
3. Creșterea capacității organizațiilor membre prin creșterea transparenței și diversificarea resurselor financiare
4. Dezvoltarea managementului resursei umane în organizațiile studențești
5. Influențarea politicilor publice la nivel național

Demersurile desfășurate în cadrul acțiunii Dezvoltarea unui sistem de watchdog la nivel local pentru organizațiile studențești

În cadrul activității „Dezvoltarea unui sistem de watchdog la nivel universitar pentru organizațiile studențești”, am desfășurat următoarele demersuri:

 • Sesiune de formare watchdog – pregătirea unor monitori ai transparenței
 • Rapoarte de monitorizare a instituțiilor de învățământ superior din România, pentru a identifica datele cu caracter public care nu figurează pe website-urile acestora
 • Transmiterea unor solicitări în baza Legii 544/2001 către instituțiile de învățământ superior din România, în vederea obținerii datelor cu caracter public care nu figurează pe website-urile acestora
 • Întâlniri ale organizațiilor studențești cu factorii de decizie de la nivelul facultății/universității
 • Înaintarea unor propuneri ce vizează transparența universitară, din partea organizațiilor studențești către conducerile facultăților/universităților
 • Elaborarea unui ghid în vederea facilitării procesului de monitorizare a transparenței în instituțiile de învățământ superior, destinat organizațiilor studențești

   Demersurile desfășurate în cadrul acțiunii Influențarea politicilor publice la nivel local

   În cadrul activității „Influențarea politicilor publice la nivel local”, am desfășurat următoarele demersuri:

   • Elaborarea, finanțarea, implementarea și evaluarea de campanii de advocacy în domeniul reprezentării studențești
   • 13 sesiuni de formare locale
   • 1 sesiune de formare națională
   • 412 beneficiari
   • Transmiterea de solicitări în baza Legii 544/2001 din partea organizațiilor studențești către autoritățile publice locale (primării și consilii județene)
   • Diagnoze organizaționale pentru componenta de influențare a politicilor publice și formularea de recomandări în acest sens
   • Redactarea unui manual de sustenabilitate și dezvoltare organizațională care să faciliteze activitatea de watchdog a organizațiilor studențești

   Demersurile desfășurate în cadrul acțiunii Creșterea capacității organizațiilor membre prin creșterea transparenței și diversificarea resurselor financiare

   În cadrul activității „Creșterea capacității organizațiilor membre prin creșterea transparenței și diversificarea resurselor financiare”, am desfășurat următoarele demersuri:

   • Sesiune de sprijin privind activitatea financiar-contabilă de la nivelul unui ONG și depunerea bilanțului contabil
   • Oferirea de asistență tehnică și sprijin punctual în vederea depunerii bilanțului contabil
   • Atragerea de fonduri și dezvoltarea de campanii și mecanisme în acest sens
   • 8 sesiuni de formare locale
   • 1 sesiune de formare națională
   • 441 beneficiari
   • Elaborarea unui Ghid pentru atragerea de fonduri destinat organizațiilor studențești
   • Efectuarea unor diagnoze organizaționale pentru componenta de atragere de fonduri și formularea de recomandări în acest sens
   • Sprijinirea organizațiilor studențești în vederea elaborării și publicării de rapoarte de activitate, cu scopul creșterii transparenței

   Demersurile desfășurate în cadrul acțiunii Dezvoltarea managementului resursei umane în organizațiile studențești

   În cadrul acțiunii „Dezvoltarea managementului resursei umane în organizațiile studențești”, am desfășurat următoarele demersuri:

   • Elaborarea unui Ghid de resurse umane adaptat specificului și nevoilor organizațiilor membre, care să contribuie la creșterea și perfecționarea resursei umane în organizații
   • Efectuarea unor diagnoze organizaționale pentru managementul resursei umane și formularea de recomandări în acest sens
   • Desfășurarea unui program de coaching pentru asumarea unei poziții de leadership în cadrul ANOSR pentru 50 de studenți
   • 12 sesiuni de formare
   • 10 sesiuni de formare locale (20 de grupe) – 404 beneficiari
   • 1 sesiune de formare națională (online) – 59 beneficiari
   • 1 sesiune de formare națională (fizic) – 105 beneficiari

   Demersurile desfășurate în cadrul acțiunii Influențarea politicilor publice la nivel național

   În cadrul acțiunii „Influențarea politicilor publice la nivel național”, am desfășurat următoarele demersuri:

   • Desfășurarea a 6 consultări cu 783 de participanți la nivel național privind prioritățile de intervenție ale federației în următoarele domenii:
   • Dezvoltarea sustenabilă și politicile de mediu din instituțiile de învățământ superior
   • Echitatea învățământului superior, cu accent pe sistemul de cazare din instituțiile de învățământ superior
   • Internaționalizarea învățământului superior, cu accent pe mobilitățile studențești
   • Elaborarea a 3 analize ca propuneri de politică publică națională pe următoarele subiecte:
   • Dezvoltarea sustenabilă și politicile de mediu din instituțiile de învățământ superior
   • Echitatea învățământului superior, cu accent pe sistemul de cazare din instituțiile de învățământ superior
   • Internaționalizarea învățământului superior, cu accent pe mobilitățile studențești
   • Desfășurarea unei campanii de advocacy pe baza analizelor și propunerilor anterior menționate
   • Actualizarea planului strategic și elaborarea unui plan operațional al ANOSR care să faciliteze activitatea de influențare a politicilor publice la nivel național

   Campania „Universități verzi, competitive și incluzive”

   ANOSR a derulat campania „Universități verzi, competitive și incluzive”, prin care a înaintat propuneri în domeniile echității, internaționalizării și sustenabilității în mediul universitar către decidenții de la nivel național și a desfășurat o serie de întâlniri cu mai mulți actori relevanți în învățământul superior din România.

   Campania a debutat cu o petiție prin care prezentăm principalele revendicări ale ANOSR în aceste domenii, pe care vă invităm să o parcurgeți și să o semnați. Propunerile federației vizează:

   • creșterea calității condițiilor din cămine și a accesului la cazare pentru studenții din categorii defavorizate
   • dezvoltarea de politici sustenabile și orientate spre protecția mediului în cadrul universităților
   • oferirea de sprijin suplimentar studenților care optează pentru mobilități internaționale

   Petiția este disponibilă aici:
   https://campaniamea.declic.ro/petitions/universitati-verzi-competitive-si-incluzive

   Ulterior, au avut loc câteva întâlniri, care au vizat mai multe aspecte:

   • Schimb de bune practici cu reprezentanți ai studenților din alte state europene, pe parcursul a două întâlniri:
    • întâlnire de lucru cu Alianța Studențească V4+, la care au luat parte 8 reprezentanți ai federațiilor naționale studențești din Polonia, Ungaria și Cehia
    • întâlnire de lucru cu Alianța Studențească „South East Initiative”, la care au fost prezenți 7 reprezentanți ai federațiilor naționale studențești din Muntenegru, Slovenia, Serbia și Bulgaria
   • Dezbateri cu stakeholderii de la nivel național privind revendicările noastre în domeniile echității, internaționalizării și sustenabilității în mediul universitar din România:
    • Întâlnire cu Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
    • Întâlnire cu Ministerul Educației
    • Întâlnire cu Consiliul Național al Rectorilor.

   Campania se încheie cu publicarea a trei analize în care prezentăm situația din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat din România în ceea ce privește gradul de sustenabilitate a acestora, accesibilitatea mobilităților internaționale în rândul studenților, precum și condițiile și facilitățile din căminele studențești. Aceste materiale au fost elaborate pe baza datelor primite de la universități în urma transmiterii unor solicitări în baza Legii nr. 544/2001.

   Sesiuni de formare desfășurate

   În cadrul proiectului „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, am desfășurat următoarele sesiuni de formare:

   • 1 sesiune de formare a studenților monitori ai transparenței
   • 13 sesiuni de formare locale și 1 sesiune de formare națională pentru dezvoltarea capacității organizațiilor de influențare a politicilor publice la nivel local
   • 1 sesiune de sprijin privind activitatea financiar-contabilă de la nivelul unui ONG și depunerea bilanțului contabil
   • 8 sesiuni de formare locale și 1 sesiune de formare națională pentru creșterea capacității organizațiilor membre de a atrage și a-și diversifica resursele financiare
   • 12 sesiuni de formare pentru dezvoltarea managementului resursei umane în organizațiile studențești

   Rezultatele proiectului

   Indexul transparenței - solicitări transmise

   0
   de studenți
   0
   ANOSR
   0 +
   student organizations

   Dezvoltarea unui sistem de watchdog la nivel universitar pentru organizațiile studențești

   0
   de participanți la sesiunile de formare watchdog
   0
   de rapoarte de monitorizare a instituțiilor de învățământ superior din România
   0
   de solicitări în baza Legii 544/2001 către instituțiile de învățământ superior din România

   Influențarea politicilor publice la nivel local

   Elaborarea, finanțarea, implementarea și evaluarea de campanii de advocacy:

   0
   sesiuni de formare locale
   0
   sesiune de formare națională
   0 +
   participanți
   0 +

   solicitări în baza Legii 544/2001 din partea organizațiilor studențești către autoritățile locale (primării și consilii județene)

   Atragere de fonduri și dezvoltarea de campanie și mecanisme în acest sens:

   0
   sesiuni de formare locale
   0
   sesiune de formare națională
   0 +
   participanți

   Dezvoltarea managementului resursei umane în organizațiile studențești:

   0
   sesiuni de formare
   0
   participanți

   Influențarea politicilor publice la nivel național:

   0
   participanți

   Nu ai acces la date cu caracter public din universitatea ta?

   Ești în căutarea unor informații cu caracter public, dar nu le regăsești pe pagina facultății/universității tale? Completează formularul de mai jos și te vom sprijini în demersurile tale.

   Planul strategic ANOSR

   An de an, ANOSR adoptă în cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România direcțiile strategice care vor sta la baza demersurilor din mandatul viitor. În cadrul acestui proiect a fost elaborat un plan strategic multianual, menit să ghideze federația și să faciliteze demersurile sale de influențare a politicilor publice la nivel național, prin asigurarea capacității optime de funcționare în fiecare resort de activitate.

   Anunțuri achiziții publice

   Anunț de publicitate - 16.05.2023

   1. Anunț de publicitate pentru atribuirea unui contract de achiziție

   2. ANEXE la Cererea de ofertă​

   3. ANEXĂ - Contract servicii ANOSR​

   Anunț de publicitate - 24.02.2023

   1. Anunț de publicitate pentru atribuirea unui contract de achiziție ​

   2. ANEXE la Cererea de ofertă ​

   3. ANEXĂ - Contract servicii ANOSR ​

   Anunț de publicitate - 28.10.2022

   1. Anunț de publicitate pentru atribuirea unui contract de achiziție ​

   2. Anexe la cererea de ofertă - servicii cazare și masă ​

   3. Contract servicii cazare și masă

   Anunț de publicitate - 03.08.2022

   1. Anunț de publicitate pentru atribuirea unui contract de achiziție ​

   2. Anexe la cererea de ofertă - servicii catering

   3. Contract servicii catering

   Anunț de publicitate - 25.07.2022

   1. Anunț de publicitate pentru atribuirea unui contract de achiziție ​

   2. Anexe la cererea de ofertă - servicii catering

   3. Contract servicii catering

   Anunț de publicitate - 23.06.2022

   1. Anunț de publicitate pentru atribuirea unui contract de achiziție ​

   2. Anexe la cererea de ofertă

   3. Contract servicii

   Sesiune de formare: Next FR II

   RO Sesiune de formare: Next FR II În perioada 27-30 aprilie 2023 a avut loc la Vălenii de Munte unul dintre proiectele de tradiție ale ANOSR, care își propune să dezvolte abilitățile de scriere de proiecte pentru linii de finanțare publice și private – Next FR II. Sesiunea de formare

   Read More »
   03. Square Next EDU

   Sesiune de formare: Next EDU

   În perioada 16-19 martie 2023 a avut loc la Timișoara unul dintre proiectele de tradiție ale ANOSR, care își propune să sprijine organizațiile studențești în elaborarea, finanțarea, implementarea și evaluarea de campanii de advocacy la nivel local – Next EDU. Sesiunea de anul acesta a fost organizată cu sprijinul Ligii

   Read More »

   Sesiune de formare: Next FR

   Sesiune de formare: Next FR În perioada 17-20 noiembrie 2022 a avut loc la Timișoara unul dintre proiectele de tradiție ale ANOSR, care își propune să dezvolte abilitățile de negociere și atragere de fonduri ale membrilor organizațiilor studențești – Next FR. Sesiunea de anul acesta a vizat 4 direcții, care

   Read More »

   Sesiune de formare: Next HR

   Sesiune de formare: Next HR În perioada 19-22 septembrie 2022 a avut loc la Ighiu, jud. Alba, unul dintre proiectele de tradiție ale ANOSR, care își propune să dezvolte calitățile de gestionare a  lucrului în echipă și de valorificare a potențialului maxim al membrilor unei organizații – Next HR. Anul

   Read More »

   Creșterea capacității organizațiilor membre prin creșterea transparenței și diversificarea resurselor financiare

   Sesiune de formare: Creșterea capacității organizațiilor membre prin creșterea transparenței și diversificarea resurselor financiare Este adevărat că motivația este esențială, însă nu este și singura condiție pentru a crea cadrul optim în care organizațiile studențești să-și desfășoare activitatea. Resursele financiare joacă și ele un rol important, deoarece condiționează în mod

   Read More »

   Dezvoltarea managementului resursei umane în organizațiile studențești

   Sesiune de formare: Dezvoltarea managementului resursei umane în organizațiile studențești Bazele mișcării studențești au fost puse de către oameni cu inițiativă, dorință de muncă și curaj. Deși societatea a trecut prin schimbări majore, unele care au fost inițiate chiar de către studenți, valorile care au stat inițial la baza acestei

   Read More »
   en_GB
   Skip to content