Acasă Events Sesiune de formare: Next EDU
03. Square Next EDU

Data

16 - 19 mart. 2023
Expirat!

Timp

8:00 - 18:00

Sesiune de formare: Next EDU

În perioada 16-19 martie 2023 a avut loc la Timișoara unul dintre proiectele de tradiție ale ANOSR, care își propune să sprijine organizațiile studențești în elaborarea, finanțarea, implementarea și evaluarea de campanii de advocacy la nivel local – Next EDU.

Sesiunea de anul acesta a fost organizată cu sprijinul Ligii Studenților Facultății de Management în Producție și Transporturi (Liga MPT) și al Ligii Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații (LSFETc) și a vizat 4 direcții, care au oferit o perspectivă de ansamblu asupra activității de advocacy pe care organizațiile studențești trebuie să o întreprindă pentru a influența politice publice la nivel local, astfel încât acestea să fie favorabile dezvoltării mediului academic. Cele 4 direcții, tratate atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și dintr-una practică au fost:

    • elaborarea unei campanii de advocacy – pornind de la cadrul legislativ care reglementează modalitățile de implicare ale actorilor din societatea civilă în procesul de elaborare a politicilor publice la nivel local, participanții vor fi sprijiniți și vor avea parte de ghidaj în a identifica nevoile stakeholderilor principali – în speță, studenții – și în a realiza o analiză a gradului în care acestea sunt adresate și satisfăcute în contextul actual; 160 de cereri pe Legea 554/2001 vor fi depuse de către organizațiile studențești pentru a obține informații de la autoritățile publice locale;
    • finanțarea unei campanii de advocacy – reprezintă o componentă esențială, complexă, care necesită o atenție deosebită, din moment ce influențează fundamental buna funcționare a unei astfel de acțiuni; o campanie de advocacy are nevoie să fie finanțată corespunzător, pentru a asigura consecvența acțiunii, calitatea înaltă a formării ofițerilor care expun nevoile reale ale grupului-țintă, suportul logistic necesar și buna funcționare a întregului ecosistem angrenat în a milita pentru îmbunătățirea politicilor publice la nivel local care vizează o anumită categorie socială;
  • implementarea unei campanii de advocacy – având ca principal factor determinant finanțarea, calitatea unei campanii de advocacy necesită o bună planificare, coordonare și angrenarea eficientă a resurselor umane, de timp, financiare; în acest sens, organizațiile studențești vor fi sprijinite în elaborarea a 80 de propuneri de politică publică, în acord cu dorințele și nevoile stringente ale studenților;
  • evaluarea unei campanii de advocacy – evaluarea rezultatelor obținute în urma unei campanii de advocacy este vitală pentru a identifica atât punctele forte, cât și cele slabe, analiză ce va servi drept punct de plecare pentru acțiuni similare viitoare, astfel încât se asigure transferul de informații coerent și consecvența eforturilor de reprezentare a intereselor studenților; ANOSR va realiza o diagnoză în urma demersurilor organizațiilor studențești de a elabora propuneri de politici publice la nivel local, astfel că, în baza experienței dobândite, va fi elaborat un plan strategic pentru fiecare organizație privind implicarea în procesul de advocacy, fiind realizat, totodată, un manual de sustenabilitate și dezvoltare organizațională pentru organizațiile membre ale federației.

La ediția de anul acesta au fost prezenți 114 participanți, membri cu responsabilități în domeniul educațional în cadrul organizațiilor de proveniență, cât și cu atribuții în forurile decizionale și comisiile suport din cadrul universității, respectiv facultății în care activează.

Sesiunea face parte din proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, proiect derulat de ANOSR în parteneriat cu AIESEC in Iceland, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Training session: Next EDU

Between the 16th and the 19th of March 2023, in Timișoara, took place one of the traditional projects of ANOSR, which aims to support student organizations in the prcess of building, funding, implementing and evaluating local advocacy campaigns – Next EDU.

In this year’s edition, organized with the support of the Faculty of Production and Transportation Management Students’ League and the Faculty of Electronics and Telecommunications Students’ League, we approached 4 main subjects that gave the participants a wider perspective on the advocacy activities that  student organizations need to do in order to influence local public policies which are benefiting the academic environment. These 4 directions, having both a theoretical and a practical approach, focused on the following topics:

  • building an advocacy campaign – starting from the legislative framework which determines the ways in which civil society stakeholders can take part in the process of building a local public policy proposal, participants will be supported and guided so they are able to identify students’ needs and analyze the extent to which these needs are taken into consideration now; 160 requests will be submitted to local public institutions, based on Law 554/2001, to gain access to informations regarding this topic;
  • funding an advocacy campaign – is an essential, complex component which requires particular focus since it fundamentally affects the proper functioning of an advocacy campaign; this type of action requires proper funding to ensure consistency, high quality of advocacy officers’ training, since they are the ones representing the needs of the target group, the logistics and well function of the whole ecosystem engaged in the process of building proper local public policies proposals, targeting a certain social category;
  • implementing an advocacy campaign – having the funding component as the decisive factor in this process, the quality of an advocacy campaign requires efficient planning, coordination and proper use of all resources: human, time and money; in order for that to happen, student organizations will be supported in the process of elaborating 80 local public policy proposals, in agreement with the needs and main desires of the students;
  • evaluating an advocacy campaign – evaluating the results of an advocacy campaign is vital for identifying the strengths and weaknesses of it and this analysis will be the starting point for future similar actions, based on a coherent know-how transfer and consistent steps; ANOSR will run a diagnosis following the students organizations’ advocacy efforts and local public policy proposals so that based on this experience it will develop a strategic plan for each member organization regarding the participation of them in advocacy campaigns and also a sustainability and organizational development manual. 

This year’s edition was attended by 114 participants, members with responsibilities in the education field  within their organization.

The project ”Building the capacity of student organizations to become active civil society stakeholders” is a project implemented by ANOSR in partnership with AIESEC in Iceland, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. 

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RO
Sari la conținut