Campania „Universități verzi, competitive și incluzive”

Publicat de dev_admin pe

1

Campania „Universități verzi, competitive și incluzive”

ANOSR a derulat campania „Universități verzi, competitive și incluzive”, prin care a înaintat propuneri în domeniile echității, internaționalizării și sustenabilității în mediul universitar către decidenții de la nivel național și a desfășurat o serie de întâlniri cu mai mulți actori relevanți în învățământul superior din România.

Campania a debutat cu o petiție prin care prezentăm principalele revendicări ale ANOSR în aceste domenii, pe care vă invităm să o parcurgeți și să o semnați. Propunerile federației vizează:

 • creșterea calității condițiilor din cămine și a accesului la cazare pentru studenții din categorii defavorizate
 • dezvoltarea de politici sustenabile și orientate spre protecția mediului în cadrul universităților
 • oferirea de sprijin suplimentar studenților care optează pentru mobilități internaționale

Petiția este disponibilă aici:
https://campaniamea.declic.ro/petitions/universitati-verzi-competitive-si-incluzive

Ulterior, au avut loc câteva întâlniri, care au vizat mai multe aspecte:

 • Schimb de bune practici cu reprezentanți ai studenților din alte state europene, pe parcursul a două întâlniri:
  • întâlnire de lucru cu Alianța Studențească V4+, la care au luat parte 8 reprezentanți ai federațiilor naționale studențești din Polonia, Ungaria și Cehia
  • întâlnire de lucru cu Alianța Studențească „South East Initiative”, la care au fost prezenți 7 reprezentanți ai federațiilor naționale studențești din Muntenegru, Slovenia, Serbia și Bulgaria
 • Dezbateri cu stakeholderii de la nivel național privind revendicările noastre în domeniile echității, internaționalizării și sustenabilității în mediul universitar din România:
  • Întâlnire cu Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
  • Întâlnire cu Ministerul Educației
  • Întâlnire cu Consiliul Național al Rectorilor.

Campania se încheie cu publicarea a trei analize în care prezentăm situația din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat din România în ceea ce privește gradul de sustenabilitate a acestora, accesibilitatea mobilităților internaționale în rândul studenților, precum și condițiile și facilitățile din căminele studențești. Aceste materiale au fost elaborate pe baza datelor primite de la universități în urma transmiterii unor solicitări în baza Legii nr. 544/2001.

ro_RO
Sari la conținut