Istoricul protestelor studențești din 2005

7-11 noiembrie 2005 – Campania ANOSR ”Give me 5 ” de creștere a bugetului pentru educație la un procent de 5% din PIB-ul României.

Campania ANOSR a presupus informarea stdenților din toate centrele universitare, strângere de semnături, depunerea unui memoriu la Ministerul Educației dar mai ales proteste de stradă masive alături de cadrele didactice!

Revendicările principale:

a) construirea de noi cămine și reabilitarea celor deja existente

b) modificarea Legii Educației în conformitate cu prevederile Procesului Bologna și cu realitatea din societatea românească

c) reducerea efectivă cu 50% a costurilor pentru transport în rețeaua CFR (indiferent de categoria trenului)

d) creșterea cuantumului burselor și găsirea de soluții alternative din mediul privat

e) adaptarea criteriilor de alocare a finanţării de bază : introducerea indicilor calitativi in acordarea acesteia.

f) creșterea numărului de locuri de practică la agenții economici

g) ponderea din costurile de transport urban suportate de universități sau autoritățile locale

h) procentul de investiții din autofinanțare

i) criteriile de asigurare a calității

j) participarea studenților în procesul de asigurare a calității prin participarea acestora în consiliul ARACIS (Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior) precum și în evaluările externe

k) introducerea finanțării centrată pe student

g) introducerea subvenției individuale de cazare

https://www.anosr.ro/index.php/5112005-lansare-qgive-me-5q.html

link la afișul campaniei sau direct pe site

Rezultate: (80% din revendicări!)

a) 5% din PIB pentru educație (modernizarea și infrastructura instituțiilor)

b) modificarea legii educației în conformitate cu prevederile Procesului Bologna  și cu realitățile pieței forței de muncă

c) clarificarea statutului masteranzilor și doctoranzilor

d) Ministerul Educației susține propunerea studenților privind reducerile de 50% la costurile de transport în rețeaua CFR

e) creșterea burselor cu 8% și identificarea de noi soluții din mediul privat

f) acordarea finanțării de bază în funcție de criterii de calitate

g)  includerea delegatului ANOSR în structura ARACIS (agenția responsabilă de calitatea educației)

h) se ia în discuție acordarea subvenției indiiduale de cazare (finanțarea centrată pe student)

i) pentru anul 2006, au fost asigurate fondurile pentru realizarea construcției a 10 cămine studențești, iar alte cămine urmează a fi reabilitate

http://www.comunicatedepresa.ro/alianta-nationala-a-organizatiilor-studentesti-din-romania/5-din-pib-pentru-educatie/

26 octombrie 2005 – Protest ANOSR alături de sindicatele din învățământ

Revendicările au fost:

a) modificarea Legii Învățământului în conformitate cu prevedire Procesului Bologna și cu realitatea de pe piața forței de muncă

b) recunoașterea organizațiilor studențești ca parteneri decizionali egali Ministerului Educației, incluzând standardul neapartenenței politice

c) schimbrea criteriilor pentru finanțarea de bază

d Rectificare bugetară pentru 2006 în sensul respectării angajamentelor asumate de Guvern, prin intermediul Ministerului Educației, în fața organizațiilor studențești naționale (mărirea subvenției pentru camine-cantine).

e) Rectificarea bugetară pentru 2006 privind finanțarea de bază.

Rezultate: dorințele studenților nu au fost ascultate dar în curând aceștia se pregăteau de o campanie națională, prin care să se facă puternic auziți!

ro_RO