Istoricul protestelor studențești din 2009

2 aprilie 2009

După 4 ani de tăcere, ANOSR organizează proteste stradale de amploare în toate centrele universitare principale – 3000 de studenți ies în stradă!

Revendicări

a) Respectarea angajamentelor făcute de MECI în octombrie 2008 referitoare la mărirea cu 15% a burselor începând cu luna ianuarie 2008. Majorarea sumelor trebuie sa se aplice retroactiv, începând cu luna aprilie 2009;

b) Păstrarea reducerilor pentru transportul în comun, precum și a facilităților legate de practica studenților;

c) Creșterea subvenției de cămine – cantine, în raport cu inflația;

d) Semnarea de urgență a unui protocol care să stipuleze care vor fi mecanismele de lucru între MECI și federațiile studențești;

e) Creșterea finanțării de baza în raport cu inflația, pentru a evita creșterea nejustificată a taxelor în Învățământului Superior;

f) Renunțarea la practicile comuniste de control asupra mișcării studențești;

g) Programarea de urgență a unei întâlniri cu federațiile în care să se discute problemele studenților;

h) Numirea unui consilier în cadrul Ministerului Educației Cercetării și Tineretului în relația cu federațiile studențești, pentru a exista o comunicare eficientă între structuri;

i) Tratarea reprezentanților studenților ca parteneri egali în ceea ce privește Învățământul Superior din Romania;

j) Consultarea Federațiilor Studențești în ceea ce privește setul de Legi ale Învățământului Superior și finalizarea proiectului LIS până în august 2009;

k) Modificarea metodologiei de finanțare a Învățământului Superior, astfel încât Universităților să le revină cuantumul real, raportat la studenți echivalenți;

l) Deblocarea fondurilor pentru continuarea studiilor prin programul de burse: Guvernul României.

Film prezentare

Rezultate

București și Timișoara

Timișoara

Timișoara

Cluj- Napoca, Timişoara, Iaşi și Constanţa

Cluj-Napoca

Pregătire protest - Timișoara

Cluj-Napoca și Iaşi

Rezultate

Bursele au fost majorate cu 15%, iar subvențiile pentru transport au fost în continuare acordate!

ro_RO