Asigurarea Calității

Cover site_Asigurarea calității

Asigurarea Calității

Un proces de bază în evoluția Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS) îș constituie asigurarea calității. Creșterea colaborării interinstituționale, a mobilităților studenților și a personalului didactic și de cercetare și respectiv a comparabilității diplomelor sunt doar câteva dintre aspectele vizate ca linii de acțiune în cadrul acestui concept.

La nivel național, instituția responsabilă de asigurarea calității este Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), înființată în anul 2005.

Asigurarea calității funcționează, conform ESG (European Standards and Guidelines), în trei direcții: la nivel de agenție, la nivel de extern prin ARACIS și la nivel intern prin intermediul structurilor de asigurare a calității din universitate.

La nivel de universitate există o Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) din care face parte și un student iar, după caz, la nivel de facultate există, de asemenea, o comisie de asigurarea calității.

ro_RO