Cantine

Cover site_Cantine

Cantine

Bază legislativă

Lista cantinelor universităților din România

Bază legislativă

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 205, alin. (12) și (13):

„cheltuielile de întreținere a internatelor, a căminelor și a cantinelor universităților se acoperă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ respective și din subvenții de la buget cu această destinație” .

„tarifele practicate de universități pentru studenți la cămine și cantine sunt cel mult egale cu diferența dintre costurile de funcționare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu materiile prime și consumabile și cheltuielile de întreținere curentă și, respectiv, subvențiile de la bugetul de stat”.

Legea nr. 447/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 16, alin. (8):

„studenții cu handicap grav și accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești”

În prezent, nu există o metodologie publică de alocare a subvenției pentru cămine-cantine. Aceasta se alocă lunar, pentru fiecare student cazat, în funcție de mai multe categorii: studenți români, studenți din țările UE și SEE, studenți români copii de cadre didactice, studenți români orfani, studenți din centre de plasament, studenți străini bursieri ai statului român, și se acordă pentru 12 luni, variind în funcție de anotimp.

În vederea asigurării transparenței, art. 205, alin. (14) din LEN nr.1/2011 obligă universitățile publice de stat, să publice balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc.

Art. 205, alin (13) din LEN nr.1/2011, reglementează faptul că „tarifele practicate de universități pentru studenți la cămine și cantine sunt cel mult egale cu diferența dintre costurile de funcționare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu materiile prime și consumabile și cheltuielile de întreținere curentă și, respectiv, subvențiile de la bugetul de stat”. În acest sens, taxele de cazare ar trebui să fie stabilite astfel:

T = (C – Sun/an * Sb)/ Sc

T = (C – Sun/an * Sb + Tst * St) / Sc

C = costurile de funcționare ale căminului;
>

Sun/an = subvenția unitară anuală (conform informațiilor disponibile, 1246 lei);

Sb = numărul de studenți la buget cazați în cămin;

Sc = numărul total de studenți cazați în cămin;

St = numărul de studenți la taxă cazați în cămin;

Tst = Sun/an = taxa suplimentară/echivalentul subvenției de la buget pe care studenții la taxă o plătesc/ar trebui să o plătească.

Lista cantinelor universităților din România

Cantinele universităților de stat

Nr. crt. Universitatea
Abreviere Listă cantine universitate Adresă cantină
Universități de stat
1
Universitatea Politehnica din București
UPB
Clădirea Rectoratului – etaj V
Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București
Clădirea Facultății de Automatică și Calculatoare
Clădirea Facultății IMST – parter
Cantina din Complex studențesc „LEU” – corp A
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București
Cantina din Complex studențesc „LEU”
Cantina R3 – Regie Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6, București
2 Universitatea Tehnică de Construcții din București UTCB Cantina Studențească UTCB Bulevardul Lacul Tei, nr. 116, București
3 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București UAUIM
4
Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară din București
USAMVB
Cantina din campusul Veterinară – Cotroceni (sistem catering) Splaiul Independenței, nr. 105, sector 5, București
Restaurant „Rustic”
Bd. Mărăști, nr. 59, sector 1, București
Restaurant „Salonul Albastru”
Sală de mese
5 Universitatea din București UB Cantina Mihail Kogălniceanu Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, 050107, București
6 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București UMFCD Cantina UMFCD Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, la subsol
7 Academia de Studii Economice din București ASE Cantina Moxa; Cantina – Restaurant din clădirea Cihoschi din Piața Romană Strada Mihail Moxa, nr. 11, în curtea Complexului Moxa
8 Universitatea Națională de Muzică din București UNMB Cantina UNMB Strada Știrbei Vodă, nr. 33
9 Universitatea Națională de Arte din București UNARTE
10 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București UNATC
11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București UNEFSB
12 Şcoala Națională de Studii Politice și Administrative din București SNSPA Neprecizat
13 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia UAB Restaurantul studenţesc – cantină Neprecizat
14 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad UAV Cantina Studențească Neprecizat
15 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău UVA Cantina studenţească Strada Mărăşeşti, nr. 157
16 Universitatea Transilvania din Brașov UTBv Cantina Memo, Cantina Colina MEMO – Str. Memorandului, nr. 39; COLINĂ – Str. Universității, nr. 1
17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca UTCN Cantina Observator
Cantina Mărăști
Cantina CUNBM
CANTINA OBSERVATOR:
Localizare: Str. Observatorului, Nr. 34, Zorilor (în zona căminelor studenţeşti)
CANTINA MĂRĂŞTI:
Localizare: Str. Fabricii de Zahăr, Nr. 58, Mărăşti (în zona căminelor studenţeşti)
CANTINA CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE:
Localizare: Str. Victoriei, Nr. 76, Baia Mare
18 Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca USAMV Cluj CANTINA RESTAURANT AGRONOMIA Calea Moţilor 74-76
19 Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca UBB Cantina HAȘDEU
Cafeteria ECONOMICA
Cafeteria LILIACUL
Cafeteria LITERE
Cafeteria DREPT
Restaurant JUVENTUS
Cafeteria FSPAC
Casa Universitarilor
Cantina HAȘDEU:
str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.51
Cafeteria ECONOMICA:
str. Teodor Mihaly nr. 58-60
Cafeteria LILIACUL:
str. Arany Janos nr.11
Cafeteria LITERE:
str. Horea nr. 31
Cafeteria DREPT:
str. Avram Iancu nr. 11
Restaurant JUVENTUS:
Parcul Sportiv I. Hatieganu,
Cafeteria FSPAC:
str. Minerilor nr 85
Casa Universitarilor:
str. Emmanuel de Martonne, nr 1.
20 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca UMF Cluj Restaurant UMF Cluj-Napoca, Strada Victor Babeş, Nr. 13
21 Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca AMGD
22 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca UAD
23 Universitatea „Ovidius” din Constanța UOC
24 Universitatea Maritimă din Constanța UMC În locaţia Sediu Lac Mamaia funcţionează o microcantină. Strada Cuarţului, nr. 2 (mal Lac Mamaia), Constanța
25 Universitatea din Craiova UCv Cantină Fast Food Strada Calea Bucureşti, nr. 107 H
26 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova UMFCV Cantina Universității de Medicină și Farmacie Bulevardul 1 Mai, nr. 68
27 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați UDJG Cantina nr. 2 care cuprinde 3 microcantine, Cantina campus, Cantina facultate, Cantina ASE, Cantină universitate Galați, pe str. Domnească, nr. 155, în Campusul Universitar „Al. I. Cuza”
28 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași UT Iași Tudor Vladimirescu Canteen Aleea Profesor Vasile Petrescu, nr. 29, Iași 700560
29 Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași USAMV Iași Cantina – Restaurant a USAMV Campus Târgușor Copou, Strada Locotenent Stoicescu, nr. 1-4, Iași 700496
30 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași UAIC Cantina „Titu Maiorescu”, Cafeneaua „TAFRALI”, Cantinele-restaurant ,,Gaudeamus” şi ,,Akademos” Corpul B al Universităţii;
corpului A al Universității “Alexandru Ioan Cuza”, la parter;
Incinta căminului „Gaudeamus”;
Parterul căminului „Akademos”.
31 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași UMF Iași UMF GRIGORE T. POPA – BUFET INCINTA Strada Universității, nr. 16, Iași 700115
32 Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași UNAGE
33 Universitatea din Oradea UO Cafetăria Select (restaurant, cafenea, catering) Strada Universității, nr. 1, Oradea 410087
34 Universitatea din Petroșani UPet Restaurantul studenţesc al Universităţii din Petroşani compus din: Cantina studenţească, Casa Universitarilor, Cafeneaua studenţească Strada Universităţii, Petroșani
35
Universitatea din Pitești
UPit
Cantina Academica Str. Târgu din Vale
Cantina Gh. Doja Str. Gherghe Doja
36 Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești UPG Cantină 1 Bulevardul București 39, Ploiești
37 Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița UEM Cantină Studențească, Campus Cafe Cantină studențească: str. Roșiorilor, nr. 1; Campus cafe: Str. Piața Traian Vuia, nr. 1-4
38 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ULB Sibiu Cantina Restaurant Complex studențesc Parc, B-dul. Victoriei nr. 31, Sibiu
39 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava USV Cantina Str. Universității nr. 13, Corp D, parter
40 Universitatea „Valahia” din Târgoviște UV Târgoviște Cantina Studenților Valahia str. Revoluției, nr. 13, 130011
41 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu UTgJiu Cantina Studențească În cadrul complexului Debarcader
42 Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „ Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST TgM Cantina UMFST Str. Răsăritului, nr. 9
43 Universitatea de Arte din Târgu Mureș UAT
44 Universitatea Politehnica Timișoara UPT Restaurant Universitar Politehnica, Fast – food 1MV Aleea Studenților 2, Timișoara, respectiv Bulevarul Mihai Viteazu, nr. 1
45 Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT Cantina stundețească Calea Aradului nr. 119, Timișoara 300645
46 Universitatea de Vest din Timișoara UVT In TimeUVT (cu 2 locații în clădirile UVT) Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, respectiv Strada Johann Heinrich Pestalozzi 16, Timișoara 300115
47 Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara UMFT Cantina Dietetică Strada Regimentul 13 Călărași, nr. 3
48 Academia Tehnică Militară din București ATMB 1 cantină Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49, Sector 5
49 Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București UNAP 1 cantină
50 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București ANIMVB Nu există informații pe site-ul instituției
51 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București APB Nu există informații pe site-ul instituției
52 Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov AFAHC Bv Nu există informații pe site-ul instituției
53 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța ANMB Nu există informații pe site-ul instituției
54 Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu AFTS Nu există informații pe site-ul instituției

Cantinele universităților private

Nr. crt.Universitatea
AbreviereListă cantine universitateAdresă cantină
Universități private
1Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti Cafe-bar
(
Kukki Cafe – Bar)
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București (la parter)
2Universitatea „Titu Maiorescu” din BucureştiCantina-restaurantStr. Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4, Bucureşti
3Universitatea „Nicolae Titulescu” din BucureştiNu s-au găsit date
4Universitatea Româno-Americană din BucureştiCantinăBd. Expoziției, Nr. 1B, Sector 1, cod 012101, București
5Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
6Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
7Universitatea Bioterra din BucureştiRestaurant cantină
8Universitatea Ecologică din BucureştiUEB
9Universitatea Athenaeum din BucureştiUnivATH
10Universitatea Artifex din BucureştiMenționată, dar nu sunt oferite detalii.
11Institutul Teologic Baptist din BucureştiITBBNeprecizat
12Institutul Teologic Penticostal din BucureştiITPB1 cantină – Corpul BB-dul Uverturii, Nr. 210-220,
Sector 6
Bucureşti, 060946
13Institutul de Administrare a Afacerilor din BucureştiIAAB
14Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din AradUVVGCantina StudențeascăNespecificat
15Universitatea „George Bacovia” din BacăuUGB
16Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca1 restaurant studențescStr.Tăietura Turcului nr. 47, Clădirea C1, Cluj-Napoca
17Institutul Teologic Protestant din Cluj-NapocaCantina institutuluiStrada Avram Iancu, nr. 13
18Universitatea Sapientia din Cluj-NapocaCantina Facultății de Științe Economice, Socio-umane și inginerești
Miercurea Ciuc

Cantina Facultății de Științe tehnice și umaniste
Târgu Mureș
Piața Libertății, nr. 1,
Miercurea Ciuc,

Aleea Sighisoarei, nr. 1,
Târgu Mureș
19Universitatea „Andrei Şaguna” din ConstanţaFast-food Club Șaguna în incinta universității
20Universitatea Danubius din GalaţiCantina Danubius
21Universitatea „Petre Andrei” din IaşiUPA
22Universitatea Apollonia din IaşiASA
23Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
24Universitatea Agora din OradeaUAOCantina UAOStr. Poieniței nr. 25
25Universitatea „Emanuel” din OradeaUEOCantina UEOStr. Nufărului, nr. 87, 410597 
26Universitatea Creştină „Partium” din OradeaCantină Partium410209, str. Primăriei, nr. 36
27Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din PiteştiCafeneaua Zebrano Cafe
28Universitatea „Româno-Germană” din Sibiu
29Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
30Universitatea „Adventus” din Cernica
31Fundaţia „Ştefan Lupaşcu” – Institutul de Studii Europene din Iaşi
32Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman
33Fundaţia pentru Cultură și Învăţământ „Ioan Slavici” – Universitatea „Ioan Slavici” din TimişoaraUIS TMRestaurant Ialidi din cadrul Hostelului Moara cu NorocTimișoara, jud. Timiș, Str. Lirei, nr. 4
34Fundaţia Gaudeamus – Universitatea Tomis din Constanţa
35Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti
36Fundaţia Lumina – Instituţii de Învăţământ – Universitatea Europei de Sud-Est – Lumina
37Școala Normală Superioară București
ro_RO
Sari la conținut