Consiliere și orientare în carieră

Cover site_Consiliere și orientare în carieră

Consiliere și orientare în carieră

Prin OM 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) și OM 650/2014, se reglementează organizarea și funcționarea centrelor.

Prin această metodologie, se reglementează aspecte generale în ceea de privește consilierea și orientarea în carieră, cum ar fi definirea unor termeni, dar și stabilirea obiectivelor și activitatății CCOC. Astfel, consilierea şi orientarea în cariereă pe tot parcursul vieţii este definită ca „totalitatea serviciilor şi activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor să facă alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera”, având ca obiective principale oferirea de noi oportunităţi de angajare a tinerilor din sistemul educaţional, atât studenți cât și elevi, prin orientarea şi consilierea acestora astfel încât să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional, reducerea abandonului universitar, facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.

Această metodologie prevede faptul că „CCOC este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoană încadrată ca personal didactic auxiliar care are formarea profesională iniţială ori continuă în unul dintre domeniile: psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, numit director al CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administraţie. Acesta prezintă anual consiliului de administraţie un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul instituţiilor de învăţământ superior.”

Metodologia prevede „în termen de maximum 6 luni de la publicarea metodologiei-cadru în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiecare instituție de învățământ superior acreditată va elabora propria metodologie de aplicare, aprobată de către senatul universității, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru.”.

De asemenea, în metodologie se stipulează faptul că “numărul angajaților din cadrul CCOC se stabilește pornind de la numărul de studenți înmatriculați în cele trei cicluri de studii. Raportul minim acceptat este de cel puțin un consilier de carieră sau psiholog la 2000 de studenți înmatriculați.”

ro_RO
Sari la conținut