Drepturile studenților

Cover site_Drepturile studenților

Drepturile studenților

Introducere

Rapoarte privind respectarea Codului drepturilor și obligațiile studentului în
universități de stat

Rapoarte privind respectarea Codului drepturilor și obligațiile studentului în
universități de private

Rapoartele ANOSR privind respectarea
Codului drepturilor și obligațiile studentului

Introducere

Rapoarte privind respectarea CDOS în universități

Universități de stat

Nr. crt. Universitatea Abreviere Link de pe site-ul universității sau organizației studențești cu rapoarte de implementare CDOS realizate de organizațiile studențești Organizația ce l-a realizat Data publicării
Universități de stat
1
Universitatea Politehnica din București
UPB
Nu s-a găsit
2 Universitatea Tehnică de Construcții din București UTCB Nu s-a găsit
3 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București UAUIM
4
Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară din București
USAMVB
Nu s-a găsit
5 Universitatea din București UB Nu s-a găsit
6 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București UMFCD
7 Academia de Studii Economice din București ASE
8 Universitatea Națională de Muzică din București UNMB
9 Universitatea Națională de Arte din București UNARTE
10 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București UNATC
11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București UNEFSB
12 Şcoala Națională de Studii Politice și Administrative din București SNSPA
13 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia UAB http://senat.uab.ro/
upload/109_1823_09_raport_lsua_2018-2019.pdf
Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (LSUA) Mai
2019
14 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad UAV
15 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău UVA
16 Universitatea Transilvania din Brașov UTBv

1. https://www.unitbv.ro/
documente/despre-unitbv/info-interes-public/transparenta-insitutionala/rapoarte/
raport-asociatii-studentesti/2019/Raport_ASSM.pdf

2. https://www.unitbv.ro/
documente/despre-unitbv/info-interes-public/transparenta-insitutionala/rapoarte/
raport-asociatii-studentesti/2019/Raport_anual_de_activitate_-_AIESEC_2019.p
df ;

3.
https://www.unitbv.ro/
documente/despre-unitbv/info-interes-public/transparenta-insitutionala/rapoarte/
raport-asociatii-studentesti/2019/Raport_actvitate_ELSA_2019
.pdf

1. Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni (ASSM)

2.Aiesec în Brașov (AIESEC)

3. European Law Students Association (ELSA Brașov)

Neprecizat (pentru anul 2018-2019);

2. 2019;

3. 2018-2019

17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca UTCN
18 Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca USAMV Cluj . . .
19 Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca UBB https://drive.google.com/
file/d/1gyy5hJfzPgoNZYMmseuTeH2o38GOP0_W/view
Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Organizația
Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Gutenberg, KMDSZ, Organizația Studenților în
Drept, RATIO, Organizația Studenților pentru Natură, StudPac, Organizația Studenților de la
Litere, Societatea Studenților de la Științe Politice, Societatea Hermes și Organizația
Studenților Economiști
Noiembrie
2020
20 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca UMF Cluj http://www.umfcluj.ro/
images/fisiere/documente_publice/2020/
RAPORT%20PRIVIND%20STAREA%20UNIVERSITATII%202019_.pdf
2019
21 Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca AMGD . . .
22 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca UAD . . .
23 Universitatea „Ovidius” din Constanța UOC https://www.univ-ovidius.ro/images/-docs/senat-studentesc/23.02.2017/1.pdf Nu este realizat de o organizație, ci de un colectiv de studenți parte din Senatul studențesc Ianuarie
2016
(Nu există unul recent)
24 Universitatea Maritimă din Constanța UMC 2019-2020:
https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2019/09/Raport-drepturi-si-obligatii-Studenti.pdf

Raport complementar, privind gradul de satisfacție al studenților:
https://cmu-edu.eu/blog/2020/09/30/rapoarte-lsumc-2019-2020/
Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă Constanţa (LSUMC) Avizul CA-ului și Senatului din data de 29.09.2020.
25 Universitatea din Craiova UCv
26 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova UMFCV
27 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați UDJG http://www.lsgalati.ro/
images/Documente/Raport%20privind%20implementarea%20
Codului%20Drepturilor%20si%20Obligatiilor%20Studentului.pdf
LSG 2014
28 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași UT Iași
29 Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași USAMV Iași
30 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași UAIC
31 Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași UMF Iași
32 Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași UNAGE
33 Universitatea din Oradea UO https://www.uoradea.ro/display8439 Asociația „Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie
Asociația Geografică „Simion Mehedinți”
Asociația Studenților la Stomatologie din Oradea
Asociația Studenților Farmaciști din Oradea
Asociația Studenților Psihologi din Oradea
Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Oradea
2015
34 Universitatea din Petroșani UPet
35
Universitatea din Pitești
UPit
36 Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești UPG
37 Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița UEM https://uem.ro/
wp-content/uploads/regulamente/1_doc_pro_rap/raport_cod_stud_2018.pdf
Liga Studenților din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (LSUEM) Anul universitar
2017-2018
38 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ULB Sibiu https://www.ulbsibiu.ro/
wp-content/uploads/documents/generale/
RaportStudentiRespectareCod_09-03-2017-093600.pdf
Student doctorand Smărdoiu Marius 2017
39 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava USV https://usv.ro/
fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/
RAPORTUL%20anual%20privind%20respectarea%20
Codului%20universitar%20al%20drepturilor%20si%20obligatiilor
%20studentilor%20si%20cursantilor.pdf
ASUS
Asociația Studenților din Universitatea Suceava
Mai
2020
40 Universitatea „Valahia” din Târgoviște UV Târgoviște https://www.valahia.ro/
images/documente/Raport_CDOS_2014-2015.pdf
LSUV
Liga Studenților in Universitatea Valahi
2015
41 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu UTgJiu
42 Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „ Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST TgM
43 Universitatea de Arte din Târgu Mureș UAT Nu s-a găsit
44 Universitatea Politehnica Timișoara UPT Nu există la nivel de universitate
45 Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT
46 Universitatea de Vest din Timișoara UVT
47 Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara UMFT
48 Academia Tehnică Militară din București ATMB
49 Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București UNAP https://www.unap.ro/
RO/PREZENTARE_GENERALA/RAPORT%20RESPECTARE%
20CODUL%20DREPTURILOR%20STUDENTILOR.PDF
Studenții reprezentanți 11.03.2020
50 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București ANIMVB
51 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București APB
52 Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov AFAHC Bv
53 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța ANMB
54 Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu AFTS https://www.armyacademy.ro/rapoarte_studii.php Corpul Cadeților Gl. Mr. Nicolae Uscoi 2019-2020

Rapoarte privind respectarea CDOS în universități

Universități private

Nr. crt. Universitatea Abreviere Link de pe site-ul universității sau organizației studențești cu rapoarte de implementare CDOS realizate de organizațiile studențești Organizația ce l-a realizat Data publicării
Universități private
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti Nu s-a găsit
2 Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti Nu s-a găsit
3 Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti Nu s-a găsit
4 Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
5 Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
6 Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
7 Universitatea Bioterra din Bucureşti
8 Universitatea Ecologică din Bucureşti UEB
9 Universitatea Athenaeum din Bucureşti UnivATH
10 Universitatea Artifex din Bucureşti
11 Institutul Teologic Baptist din Bucureşti ITBB
12 Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti ITPB
13 Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti IAAB
14 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad UVVG
15 Universitatea „George Bacovia” din Bacău UGB
16 Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
17 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
18 Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca http://www.sapientia.ro/data/minosegbiztositas/2.%20melleklet%20-%20evaluare_respectare%20Codul_studentilor_2018.pdf Nu s-a găsit 2018
19 Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
20 Universitatea Danubius din Galaţi
21 Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi UPA
22 Universitatea Apollonia din Iaşi ASA
23 Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
24 Universitatea Agora din Oradea UAO
25 Universitatea „Emanuel” din Oradea UEO
26 Universitatea Creştină „Partium” din Oradea
27 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
28 Universitatea „Româno-Germană” din Sibiu
29 Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş
30 Universitatea „Adventus” din Cernica . . .
31 Fundaţia „Ştefan Lupaşcu” – Institutul de Studii Europene din Iaşi . . .
32 Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman
33 Fundaţia pentru Cultură și Învăţământ „Ioan Slavici” – Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara UIS TM
34 Fundaţia Gaudeamus – Universitatea Tomis din Constanţa Nu s-a găsit
35 Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti
36 Fundaţia Lumina – Instituţii de Învăţământ – Universitatea Europei de Sud-Est – Lumina
37 Școala Normală Superioară București

Rapoartele ANOSR privind respectarea
Codului drepturilor și obligațiile studentului

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

ro_RO
Sari la conținut