Învățământ Centrat pe Student

Cover site_Învățământ Centrat pe Student

Învățământ Centrat pe Student

Una dintre principalele linii de acțiune, definitorie pentru reforma învățământului superior european (Procesul Bologna) o reprezintă învățământul centrat pe student. Acesta reprezintă un concept complex care implică toți actorii relevanți în conturarea traseului flexibil de învățare al studentului într-o universitate și care pune în centrul procesului instructiv-educativ studentul, fiind una dintre cele mai importante tendinţe care ghidează activitatea didactică în mediul academic actual.

În realizarea unui învățământ centrat pe student își aduc aportul atât studenții cât și cadrele didactice, și nu în ultimul rând, instituția de învățământ superior. Fiecare dintre aceste părţi are un rol determinant în construirea unui învăţământ axat pe nevoile studentului, fapt pentru care absenţa sau neimplicarea unuia dintre factori, face imposibilă atingerea conceptului de învăţământ centrat pe student.

Spre deosebire de practica de până acum câțiva ani din învățământul superior, în care profesorul punea accent pe procesul de predare a cunoștințelor, urmat de evaluarea acestora, în prezent, profesorul renunță la livrarea cunoașterii ca produs și se axează pe modelul „cunoașterea ca proces”. În învăţământul centrat pe student, prin această abordare, profesorii urmăresc să pună accent pe gândirea studenţilor, pe implicarea lor în realizarea de proiecte, pe rezolvarea de probleme care au tangenţă cu viaţa practică (prin găsirea unor soluţii noi, originale ale acestora), pe investigaţia ştiinţifică şi învăţarea unor noi tehnici de cercetare, stimulând gândirea, imaginaţia, creativitatea şi originalitatea educabilului şi înlăturând astfel lipsa de motivare şi formalismul ambilor agenţi educativi. Predarea nu se limiteaza doar la simpla transmitere a cunoștințelor, ci la utilizarea unor mecanisme atractive în procesul educațional.

Universitatea contribuie la realizarea învăţământului centrat pe student atât prin asigurarea unor condiţii instituţionale absolut necesare pentru relaţionarea optimă dintre profesor şi student în cadrul procesului de învăţământ din mediul universitar, cât şi prin asigurarea de dotări materiale, resurse, programe, servicii şi reglementări adecvate acestei noi abordări a învăţământului.

ro_RO
Sari la conținut