Procesul Bologna

Cover site_Procesul Bologna

Procesul Bologna

Procesul Bologna însumează o serie de asumări voluntare și întâlniri între mai multe state europene, menite să creeze sisteme educaționale comparabile, compatibile și coerente și, totodată, să dezvolte calitatea educației la nivel european.

Scopul principal al Procesului Bologna este de a crea și îmbunătăți permanent Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS), bazat pe cooperarea internațională și schimbul de comunități academice.

Planul de acțiune după care este implementat Procesul Bologna este structurat pe strategii multianuale (10 ani), după care urmează să se facă o reevaluare a liniilor de acțiune și să se stabilească noile direcții pentru următoarea decadă.

ro_RO
Sari la conținut