Reprezentarea studenților

Cover site_Reprezentarea studenților

Reprezentarea studenților

Conform legislației în vigoare (LEN nr.1/2011), alegerile studenților reprezentanți sunt democratice la toate nivelurile de studiu, votul fiind universal, direct și secret pentru toţi membrii. Organizațiile studențești pot avea delegați de drept în structurile universității. Conducerea universității nu se implică în procesul de alegere a studenților reprezentanți și nu poate condiționa statutul de student reprezentant. Durata mandatului studenților reprezentanți se reglementează prin Carta Universitară.

De asemenea, Codul drepturilor și obligațiilor studentului (OM 3666/2012), prevede faptul că un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structurile decizionale ale universității pentru mai mult de 4 ani. Numărul delegaților organizațiilor studențești în structurile universității se stabilește în baza autonomiei universitare.

Studenții reprezentanți au rolul de a reprezenta studenții și interesele acestora în cadrul structurilor decizionale din care fac parte și de a informa studenții cu privire la deciziile luate în cadrul acestor structuri.

Pentru toate funcțiile de reprezentare în cadrul universităților, respectiv facultăților, trebuie să existe un regulament transparent, democratic și echitabil de alegere a studenților reprezentanți.

Acest regulament trebuie să conțină:

  • descrierea modalității de alegere pentru fiecare funcție în parte;
  • cum se poate depune dosarul de candidatură și ce trebuie acesta să conțină;
  • perioada de alegeri;
  • atribuțiile fiecărei funcții în parte și durata mandatului;
  • modalitatea de raportare a activității studenților reprezentanți;
  • modalitatea de revocare din funcție a studenților reprezentanți, în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile.
ro_RO