Tabere

Cover site_Tabere

Tabere studențești

Taberele studențești reprezintă unul din mecanismele folosite de autoritățile publice în vederea stimulării performanței în rândul studenților și incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate din mediul universitar. Aceste tabere se acordă an de an, atât studenților cu cele mai bune rezultate academice sau cu rezultate deosebite în activități extracurriculare, cât și studenților proveniți din medii socio-economice dezavantajate care necesită măsuri suplimentare de susținere în vederea asigurării echității în învățământul superior.

Un procent de 15% din taberele studențești trebuie alocat studenților care se încadrează în categoriile defavorizate.

În fiecare an, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a exprimat viziunea cu privire la modul de organizare și implementare a acestor tabere, după consultări cu organizațiile studențești membre, contribuind constructiv la reflectarea nevoilor și intereselor studenților, pentru ca taberele să își atingă adevăratul scop pentru care au fost create.

ro_RO