TRUST: Tineri Responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Context

Un studiu exploratoriu realizat de Centrul FILIA arată că cel puțin 1/3 dintre studente au fost hărțuite în universitățile în care activau și mai mult de 1/3 dintre studenți au fost martori la acte de hărțuire în universitate.

Majoritatea victimelor s-au confruntat cu expunerea indecentă a unor părți ale corpului sau contact fizic sexual explicit (15.4%) sau cu expunerea la fotografii sau afișe cu conținut sexual explicit (12%). Majoritatea faptelor au fost comise de cadrele didactice (46%) și de colegii studenți (40%).

Fenomenul este unul îngrijorător și prea puțin cercetat în spațiul românesc, iar victimele sunt descurajate să facă demersuri prin care să își găsească dreptatea – 16% dintre victime nu au acționat de teama unor repercusiuni asupra lor, iar peste 20% dintre martori nu au reacționat de teama unor repercusiuni asupra lor sau victimei (FILIA, 2021).

În plus, 1/4 dintre universități includ definiția hărțuirii sexuale în codul de etică și doar 4.5% dintre ele au și proceduri specifice enunțate, iar în peste 10% din codurile de etică nu există nicio mențiune asupra hărțuirii sexuale (FILIA, 2018).

Scopul proiectului vizează dezvoltarea unui mediu academic lipsit de hărțuire sexuală și discriminare.

Activitățile proiectului

  • Campanie de informare online (prin intermediul social media) privind hărțuirea sexuală și discriminarea.

 

  • Monitorizare și watchdog privind implementarea politicilor universitare și analiza codurilor de etică ale universităților publice și private: vom realiza o cercetare care va conține informații cu privire la sesizările referitoare la hărțuire sexuală sau discriminare înregistrate în ultimii 5 ani de către instituțiile de învățământ superior de stat, cum au fost acestea soluționate și care a fost activitatea Comisiilor de Etică, precum și o analiză a codurilor de etică și a constatărilor din rapoartele de evaluare ARACIS, inclusiv recomandări privind măsurile pe care le pot adopta universitățile pentru un mediu academic sigur.

 

  • Campanie în licee pentru creșterea nivelului de conștientizare cu privire la discriminare și hărțuire sexuală, pentru a recunoaște abuzul și a-și cere drepturile (Buzău, Giurgiu, Călărași): vom informa eleve și elevi din județele Buzău, Giurgiu si Călărași: ce este discriminarea, ce forme poate avea, ce pot face dacă sunt discriminați și ce este hărțuirea sexuală, ce mituri există cu privire la victime, ce pot face dacă sunt victime sau martori.

 

  • Conștientizare și formare de studenți la nivel național și dezvoltarea unei rețele studențești pentru promovarea egalității de gen și nondiscriminării în mediul academic: vom selecta studente și studenți active/activi în asociații studențești pentru a participa la sesiuni de formare (1 curs despre hărțuire sexuală și discriminare și 1 curs despre legislație si atribuțiile organelor de guvernare la nivel universitar). Ulterior, studentele și studenții vor fi consultați cu privire la demersurile de advocacy din cadrul proiectului și vor putea primi sprijin în acțiunile lor în mediul academic. Vom realiza și publica o bază de date cu studentele și studenții care doresc să fie contactați ca aliați pentru drepturile omului pe fiecare universitate de unde provin.

 

  • Advocacy național alături de rețeaua studenților activi pentru un mediu academic fără discriminare și fără hărțuire: vom realiza o serie de propuneri de reglementări pentru Codul Cadru de Etică, consultând studenții și invitându-i să susțină demersul de advocacy alături de rețele și coaliții care militează pentru egalitate de gen. În plus, vom organiza mese rotunde cu reprezentanți ai ambasadelor pentru a identifica bune practici în prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și a discriminării în mediul universitar, precum și cu actori relevanți (Ministerul Educației, ARACIS, CEMU, Președinție, Consiliul Național al Rectorilor) pentru a disemina exemplul de bună practică în elaborarea politicii universitare din Pitești.

 

  • Promovarea și apărarea drepturilor omului și îmbunătățirea Codului de etică în privința discriminării și hărțuirii sexuale în Universitatea din Pitești: se va dezvolta o politică universitară de sine stătătoare pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și a discriminării, dezvoltând totodată un model de promovare și respectare a democrației universitare, egalității de gen și drepturilor omului. În timpul demersului de elaborare a politicii universitare vom organiza sesiuni de consultări cu studente și studenți, cadre didactice, precum și membri în Comisia de Etică.

 

  • Advocacy local pentru îmbunătățirea politicilor universitare cu privire la discriminare și hărțuire sexuală în cadrul universităților: vom identifica studenți pe care îi vom informa cu privire la hărțuire sexuală și discriminare, urmând să realizăm un proces de selecție în vederea dezvoltării a 2 grupuri de inițiativă. Vom organiza o planificare inițială a celor 2 grupuri de inițiativă, care se va axa pe dezvoltarea a câte unui plan de advocacy și în care studentele și studenții vor învăța despre instrumente și tactici pe care le pot folosi pentru a-și exercita dreptul la un mediu academic sigur și vom oferi suport online și offline pentru fiecare grup de inițiativă, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de influențare legislativă pe problemele cu care se confruntă la nivelul universităților din care membrii provin.

Progresul proiectului

Resurse

infografic hartuire sexuala universitati

Cum arată hărțuirea sexuală din universități în cifre?

În presă, în social media, în grupurile de prieteni auzim tot mai des de cazuri de hărțuire sexuală din universități, însă cum stă situația la nivel instituțional? În perioada februarie-martie, am cerut, alături de Centrul FILIA, prin legea 544 privind accesul la informațiile de interes public, toate sesizările privind cazurile

Read More »
model sesizare hs

Model de sesizare pentru un caz de hărțuire sexuală

SESIZARE (model) Subsemnatul/a ………………………. , domiciliat/ă în …………………… , CI serie ……. nr. ………………., CNP ………………….. în calitate de a. Student/ă, b. Masterand/ă, c. Doctorand/ă, d. Cadru didactic, e. Personal auxiliar, f. Altele (a se specifica) în cadrul …………………. (după caz, se menționează și Facultate/Masterat/Department, specializare și an), formulez prezenta

Read More »

Infografice analiză coduri de etică

În ultimul timp au apărut în presă tot mai multe cazuri de abuz sexual din mediul academic, însă de prea puține ori vedem măsuri reale din partea universităților și a autorităților responsabile. Anul acesta am realizat un raport de cercetare privind fenomenul discriminării de gen și al hărțuirii sexuale din

Read More »

Cazurile sesizate la CEMU

Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) este organismul consultativ al Ministerului Educației care monitorizează și sancționează încălcările normelor de etică în activitatea didactică și academică și ale legislației universitare. În cadrul raportului de cercetare, am cerut de la CEMU, pe baza legii 544 privind accesul la informații de interes

Read More »

Analiza sesizărilor de hărțuire sexuală din universități

Continuăm cu datele din raportul despre hărțuirea sexuală din mediul academic. În 5 ani, în 52 de universități publice au fost înregistrate doar 44 sesizări. Dintre acestea: 📍15 sunt pentru hărțuire sexuală📍22 pentru discriminare📍7 care nu au fost încadrate clar la discriminare sau hărțuire ❗️ Un număr mic de cazuri

Read More »

Analiza codurilor de etică

În cadrul raportului privind hărțuirea sexuală în universități, am analizat codurile de etică a tuturor universităților, atât private cât și publice, din România. În prezent, există 90 de instituții de învățământ superior cu aviz de funcționare în România. Din totalul de 90 de universități, un număr de 5 nu au

Read More »

Mituri despre hărțuirea sexuală

De câte ori ai auzit în jurul tău întrebarea „Cu ce erai îmbrăcată?” ca răspuns la o poveste de hărțuire sau abuz sexual?  Răspunsul ar trebui să fie „niciodată”, însă blamarea victimei este un fenomen încă puternic. De prea multe ori societatea și instituțiile responsabile se concentrează în a analiza

Read More »

Mituri despre hărțuirea sexuală

„Haide că nu a fost atât de grav, doar nu te-a violat!” este o frază pe care o auzim des când vorbim despre hărțuirea sexuală. Unul dintre cele mai cunoscute mituri este că hărțuirea sexuală implică mereu contactul fizic. Deși unele cazuri pot include forme fizice, acest lucru nu se

Read More »

Raport cercetare: hărțuirea sexuală în universități

În contextul unei societăți permisive în legătură cu violența împotriva femeilor,   hărțuirea sexuală rămâne o un subiect insuficient adresat, mai ales la nivelul   unităților de învățământ.   Datele din prezentul raport de cercetare însumează analiza a 85 de coduri de etică ale universităților publice și private, a 52 de răspunsuri în

Read More »

Hărțuirea la locul de muncă

În prezent, legile care reglementează siguranța la locul de muncă se concentrează mai degrabă pe aspecte fizice, nu și pe cele psihologice. Violența și hărțuirea sexuală la locul de muncă sunt forme care pot afecta orice persoană, indiferent de sectorul ocupațional, de tipul contractului de muncă, de spațiul fizic sau

Read More »

Hărțuirea sexuală în școli și licee

Violența împotriva femeilor și hărțuirea sexuală sunt comportamente pe care le învățăm, din păcate, încă de mici, chiar și în școli și licee. De câte ori nu am auzit: „te trage de codițe pentru că te place” sau „așa își arată băieții afecțiunea”? Însă aceste comportamente de agresiune intră sub

Read More »

Hărțuirea stradală

Știai că experiențele femeilor cu bărbații intruzivi în spațiul public, denumite în mod popular „hărțuire stradală”, sunt cele mai puțin studiate, dar cele mai frecvent experimentate forme de violență împotriva femeilor? Hărțuirea stradală constituie o gamă vastă de practici, cu acțiuni precum:🚩 strigarea, fluieratul, claxonatul 🚩 contact fizic fără permisiune🚩 comentariile

Read More »

În universități

Ce au mai făcut cele 2 inițiative studențești?

În octombrie, alături de Centrul FILIA, am organizat 2 grupuri de inițiativă studențească ce luptă împotriva hărțuirii sexuale în mediul academic: @initiativavids – Vocea Împotriva Discriminării Studentelor și Studenților (București) și Mișcare Studențească pentru Siguranță în UPT (Timișoara). Ce au mai făcut între timp cele 2 grupuri? ✅ au creat o

Read More »

Sesiune informativă la Universitatea din Pitești

Ieri am fost la Universitatea din Pitești pentru a vorbi cu studente și studenți, dar și cu cadre didactice, despre hărțuirea sexuală în universități: 📍cum arată hărțuirea sexuală din mediul universitar în cifre, conform raportului nostru;📍ce este hărțuirea sexuală, ce forme și efecte are;📍ce putem face dacă ne-am confruntat sau suntem martore/i

Read More »

Inițiative studențești

Cum putem să luptăm, ca studente și studenți, împotriva hărțuirii sexuale în universități? Weekendul acesta organizăm o planificarea strategică cu peste 20 de studente și studenți din București și Timișoara care se vor coaliza în două inițiative studențești. Până acum am desfășurat: ✅ un crash course despre discriminarea de gen:

Read More »

REȚEAUA PENTRU SIGURANȚA ÎN UNIVERSITĂȚI

În perioada mai-iunie am desfășurat 5 sesiuni de informare și sensibilizare cu privire la hărțuirea sexuală si atribuțiile organelor de guvernare la nivel universitar cu peste 100 de studente și studenți din întrega țară.

Ca urmare a acestor sesiuni, 34 dintre tinerele și tinerii sensibilizați la temă și-au asumat rolul de aliați care să vină în ajutorul persoanelor hărțuite în universități.

În harta alăturată sunt ilustrate cele 34 de persoane disponibile, fiind menționate universitatea și facultatea la care studiază, dar și datele lor de contact.

În cazul în care te confrunți cu un caz de hărțuire sexuală în universitate, apelează la una sau unul dintre aliate/aliați!

Proiectul este derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu ANOSR și Universitatea Pitești și beneficiază de o finanțare în valoare 148070 de mii de euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

ro_RO
Sari la conținut