TRUST: Tineri Responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Context

Un studiu exploratoriu realizat de Centrul FILIA arată că cel puțin 1/3 dintre studente au fost hărțuite în universitățile în care activau și mai mult de 1/3 dintre studenți au fost martori la acte de hărțuire în universitate.

Majoritatea victimelor s-au confruntat cu expunerea indecentă a unor părți ale corpului sau contact fizic sexual explicit (15.4%) sau cu expunerea la fotografii sau afișe cu conținut sexual explicit (12%). Majoritatea faptelor au fost comise de cadrele didactice (46%) și de colegii studenți (40%).

Fenomenul este unul îngrijorător și prea puțin cercetat în spațiul românesc, iar victimele sunt descurajate să facă demersuri prin care să își găsească dreptatea – 16% dintre victime nu au acționat de teama unor repercusiuni asupra lor, iar peste 20% dintre martori nu au reacționat de teama unor repercusiuni asupra lor sau victimei (FILIA, 2021).

În plus, 1/4 dintre universități includ definiția hărțuirii sexuale în codul de etică și doar 4.5% dintre ele au și proceduri specifice enunțate, iar în peste 10% din codurile de etică nu există nicio mențiune asupra hărțuirii sexuale (FILIA, 2018).

Scopul proiectului vizează dezvoltarea unui mediu academic lipsit de hărțuire sexuală și discriminare.

Activitățile proiectului

  • Campanie de informare online (prin intermediul social media) privind hărțuirea sexuală și discriminarea;

 

  • Monitorizare și watchdog privind implementarea politicilor universitare și analiza codurilor de etică ale universităților publice și private: vom realiza o cercetare care va conține informații cu privire la sesizările referitoare la hărțuire sexuală sau discriminare înregistrate în ultimii 5 ani de către instituțiile de învățământ superior de stat, cum au fost acestea soluționate și care a fost activitatea Comisiilor de Etică, precum și o analiză a codurilor de etică și a constatărilor din rapoartele de evaluare ARACIS, inclusiv recomandări privind măsurile pe care le pot adopta universitățile pentru un mediu academic sigur.

 

  • Campanie în licee pentru creșterea nivelului de conștientizare cu privire la discriminare și hărțuire sexuală, pentru a recunoaște abuzul și a-și cere drepturile (Buzău, Giurgiu, Călărași): vom informa eleve și elevi din județele Buzău, Giurgiu si Călărași: ce este discriminarea, ce forme poate avea, ce pot face dacă sunt discriminați și ce este hărțuirea sexuală, ce mituri există cu privire la victime, ce pot face dacă sunt victime sau martori.

 

  • Conștientizare și formare de studenți la nivel național și dezvoltarea unei rețele studențești pentru promovarea egalității de gen și nondiscriminării în mediul academic: vom selecta studente și studenți active/activi în asociații studențești pentru a participa la sesiuni de formare (1 curs despre hărțuire sexuală și discriminare și 1 curs despre legislație si atribuțiile organelor de guvernare la nivel universitar). Ulterior, studentele și studenții vor fi consultați cu privire la demersurile de advocacy din cadrul proiectului și vor putea primi sprijin în acțiunile lor în mediul academic. Vom realiza și publica o bază de date cu studentele și studenții care doresc să fie contactați ca aliați pentru drepturile omului pe fiecare universitate de unde provin.

 

  • Advocacy național alături de rețeaua studenților activi pentru un mediu academic fără discriminare și fără hărțuire: vom realiza o serie de propuneri de reglementări pentru Codul Cadru de Etică, consultând studenții și invitându-i să susțină demersul de advocacy alături de rețele și coaliții care militează pentru egalitate de gen. În plus, vom organiza mese rotunde cu reprezentanți ai ambasadelor pentru a identifica bune practici în prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și a discriminării în mediul universitar, precum și cu actori relevanți (Ministerul Educației, ARACIS, CEMU, Președinție, Consiliul Național al Rectorilor) pentru a disemina exemplul de bună practică în elaborarea politicii universitare din Pitești.

 

  • Promovarea și apărarea drepturilor omului și îmbunătățirea Codului de etică în privința discriminării și hărțuirii sexuale în Universitatea din Pitești: se va dezvolta o politică universitară de sine stătătoare pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și a discriminării, dezvoltând totodată un model de promovare și respectare a democrației universitare, egalității de gen și drepturilor omului. În timpul demersului de elaborare a politicii universitare vom organiza sesiuni de consultări cu studente și studenți, cadre didactice, precum și membri în Comisia de Etică.

 

  • Advocacy local pentru îmbunătățirea politicilor universitare cu privire la discriminare și hărțuire sexuală în cadrul universităților: vom identifica studenți pe care îi vom informa cu privire la hărțuire sexuală și discriminare, urmând să realizăm un proces de selecție în vederea dezvoltării a 2 grupuri de inițiativă. Vom organiza o planificare inițială a celor 2 grupuri de inițiativă, care se va axa pe dezvoltarea a câte unui plan de advocacy și în care studentele și studenții vor învăța despre instrumente și tactici pe care le pot folosi pentru a-și exercita dreptul la un mediu academic sigur și vom oferi suport online și offline pentru fiecare grup de inițiativă, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de influențare legislativă pe problemele cu care se confruntă la nivelul universităților din care membrii provin.

Resurse

Raport cercetare: hărțuirea sexuală în universități

În contextul unei societăți permisive în legătură cu violența împotriva femeilor,   hărțuirea sexuală rămâne o un subiect insuficient adresat, mai ales la nivelul   unităților de învățământ.   Datele din prezentul raport de cercetare însumează analiza a 85 de coduri de etică ale universităților publice și private, a 52 de răspunsuri în

Read More »

Hărțuirea la locul de muncă

În prezent, legile care reglementează siguranța la locul de muncă se concentrează mai degrabă pe aspecte fizice, nu și pe cele psihologice. Violența și hărțuirea sexuală la locul de muncă sunt forme care pot afecta orice persoană, indiferent de sectorul ocupațional, de tipul contractului de muncă, de spațiul fizic sau

Read More »

Hărțuirea sexuală în școli și licee

Violența împotriva femeilor și hărțuirea sexuală sunt comportamente pe care le învățăm, din păcate, încă de mici, chiar și în școli și licee. De câte ori nu am auzit: „te trage de codițe pentru că te place” sau „așa își arată băieții afecțiunea”? Însă aceste comportamente de agresiune intră sub

Read More »

Hărțuirea stradală

Știai că experiențele femeilor cu bărbații intruzivi în spațiul public, denumite în mod popular „hărțuire stradală”, sunt cele mai puțin studiate, dar cele mai frecvent experimentate forme de violență împotriva femeilor? Hărțuirea stradală constituie o gamă vastă de practici, cu acțiuni precum:🚩 strigarea, fluieratul, claxonatul 🚩 contact fizic fără permisiune🚩 comentariile

Read More »

Hărțuirea sexuală

Știai că hărțuirea sexuală este o formă de discriminare și violență interzisă prin lege? HS este definită drept: „situație în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimată fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor

Read More »

În universități

trust

Discuții despre hărțuire sexuală și discriminare cu Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

În 6 iunie, în cadrul Facultății de Jurnalism şi Ştiințele Comunicării din Universitatea din Bucureşti, am vorbit cu studente şi studenți despre activitățile din proiectul „TRUST”. Mulțumim pentru invitație, Oana Băluță! În timpul discuției am abordat tema hărțuirea sexuală: ce este, care sunt cele mai întâlnite forme, câteva mituri, ce

Read More »

REȚEAUA PENTRU SIGURANȚA ÎN UNIVERSITĂȚI

În perioada mai-iunie am desfășurat 5 sesiuni de informare și sensibilizare cu privire la hărțuirea sexuală si atribuțiile organelor de guvernare la nivel universitar cu peste 100 de studente și studenți din întrega țară.

Ca urmare a acestor sesiuni, 34 dintre tinerele și tinerii sensibilizați la temă și-au asumat rolul de aliați care să vină în ajutorul persoanelor hărțuite în universități.

În harta alăturată sunt ilustrate cele 34 de persoane disponibile, fiind menționate universitatea și facultatea la care studiază, dar și datele lor de contact.

În cazul în care te confrunți cu un caz de hărțuire sexuală în universitate, apelează la una sau unul dintre aliate/aliați!

Proiectul este derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu ANOSR și Universitatea Pitești și beneficiază de o finanțare în valoare 148070 de mii de euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

ro_RO